Kamervragen over dat het COA niks zou doen tegen homo-hatende asielzoekers

overheidsbeleid - februari 2017

Antwoord van Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het beeld dat medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet zouden ingrijpen richting bewoners die LHBT-bewoners bedreigen herkent hij echter niet. COA medewerkers zijn zeer betrokken bij het bieden van veiligheid aan kwetsbare bewoners, waaronder LHBT’s. Het COA heeft hiertoe diverse maatregelen en mogelijkheden ter beschikking.

Bij strafbare feiten wordt door het COA altijd een melding gedaan bij de politie en, indien COA-medewerkers direct getuige zijn van een strafbaar feit, kan COA ook zelf aangifte doen. Het COA heeft per 1 augustus 2016 bovendien op iedere locatie een medewerker aangewezen die de rol vervult van coördinerend vertrouwenspersoon voor kwetsbare groepen, waaronder LHBT’s

Auteur

Dijkhoff,

Uitgever

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Uitgegeven

Januari 2017

Aantal pagina's

3