Meer kansen voor vrouwen

overheidsbeleid - september 2007

De nota neemt als vertrekpunt dat er weliswaar veel is bereikt, maar dat de emancipatie niet
af is. Er blijft een grote kloof tussen gelijke rechten van vrouwen en mannen
enerzijds en de maatschappelijke realiteit anderzijds. Om de stagnatie in het
emancipatieproces te doorbreken is een trendbreuk nodig. Het kabinet zal daarom een
nieuwe impuls aan het emancipatiebeleid geven landelijk, provinciaal en op gemeentelijk
niveau.

Uitgever

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitgegeven

September 2007

Aantal pagina's

83