Onderzoek uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen

overheidsbeleid - november 2013

Aanbiedingsbrief bij de rapportage “Voor wat hoort wat”, het onderzoek naar hoe de tegenprestatie door gemeenten wordt vorm gegeven. De brief geeft een samenvatting van de bevindingen en een reactie op de uitkomsten.

Auteur

Klijnsma, J.

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgegeven

November 2013

Aantal pagina's

5