Plan van aanpak maatschappelijke opvang 2e fase

overheidsbeleid - februari 2013

Het Rijk en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) startten in 2006 met het Plan van Aanpak  Maatschappelijke Opvang om dakloosheid aan te pakken en de doorstroom in de maatschappelijke opvang te verbeteren. Doel was alle (potentiële) daklozen in de vier steden (G4) in beeld krijgen door middel van een integrale, persoonsgerichte aanpak en het realiseren van een sluitende keten van basisvoorzieningen.
Stond de afgelopen vier jaar (1e fase) het onder dak brengen van mensen centraal, in de komende periode (2e fase) willen het Rijk en de vier grote steden voorkomen dat mensen (weer) dakloos raken en op het zoveel als mogelijk (blijven) participeren van mensen in de samenleving.

Auteur

mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Uitgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitgegeven

april 2011

Aantal pagina's

56

DownloadsTypeGrootte
Kosten baten analyse bij plan van aanpak maatschappelijke opvang 2011 pdf1.27 MB
Plan van aanpak maatschappelijke opvang 2011 pdf408.98 KB