Richtlijn inzake homo discriminatie EU

overheidsbeleid - januari 2000

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft eind 2002 de Universiteit Leiden de opdracht gegeven tot het opzetten van een European Group of Experts on Combating Sexual Orientation Discrimination. Deze groep heeft over een periode van enkele jaren een rechtsvergelijkend rapport geschreven over de stand van zaken bij de implementatie van de Gelijke-Behandelingsrichtlijn 2000/78/EG. Die richtlijn schrijft voor dat alle lidstaten wetgeving tot stand moeten brengen ter bestrijding van discriminatie bij arbeid op grond van (onder meer) seksuele gerichtheid.

Uitgever

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Uitgegeven

2000

Aantal pagina's

7