Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek

overheidsbeleid - januari 2011

De overheid heeft voor de komende jaren een groot aantal concrete maatregelen geformuleerd, waarmee mensenhandel onder meer integraler, effectiever en innovatiever wordt aangepakt. Maar er kan nog meer worden gedaan in de strijd tegen loverboys. Specifiek voor de aanpak van dit ernstige misdrijf zullen de betrokken Ministeries in samenwerking met hun ketenpartners hun krachten bundelen en met de combinatie van nieuwe en bestaande maatregelen de strijd aangaan onder het motto van de “drie P’s”: prevention, prosecution en protection. In dit actieplan worden de maatregelen uiteengezet die de komende jaren worden verricht ten behoeve van de rijksbrede aanpak van de loverboyproblematiek.

Uitgever

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Uitgegeven

2011

Aantal pagina's

18