Stand van zaken maatwerkaanpak vrijwillige inzet

overheidsbeleid - maart 2016

Een stand-van-zakenbrief met het oog op het nog te plannen meerderheidsdebat over burgerparticipatie. Het betreft een actualisering van de brief “aanpak knellende regels vrijwilligers” van 6 mei 2014.1 Met bijgaande brief geven de minister van BZK en staatssecretaris van VWS gehoor aan dit verzoek. Tevens informeren zij u over enkele andere relevante ontwikkelingen en trajecten rondom vrijwilligers en burgerparticipatie.

Auteur

Rijn, M.J. van; Plasterk,, R.H.A.

Uitgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitgegeven

Maart 2016

Aantal pagina's

5