Stedelijk Kompas Flevoland. Uitvoeringsplan 2012

overheidsbeleid - februari 2013

Het Stedelijk Kompas Flevoland is het regionale beleidskader voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Het Plan van Aanpak Stedelijk Kompas Flevoland is onlangs geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid tot wijzigingen en aanscherping van de doelstellingen. Stand van zaken in 2012

 

Auteur

Gemeente Almere
Gemeente Dronten
Gemeente Lelystad
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Gemeente Zeewolde

 

Uitgever

Gemeente Almere

Uitgegeven

December 2011

Aantal pagina's

32