Toezeggingen AO Emancipatie

overheidsbeleid - oktober 2016

Brief van minister Bussemaker waarin ze ingaat op de uitvoering van de moties die zijn aangenomen in het debat over de Stichting Hart van Homo’s op 8 juli jongstleden en de toezeggingen die ze geeft gedaan in het AO Emancipatie op 10 februari 2016. Zij informeert daarbij de Kamer over recente ontwikkelingen op het beleidsterrein Emancipatie, zowel met betrekking tot gendergelijkheid als de emancipatie van LHBTI’s.

Auteur

Bussemaker, J.

Uitgever

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitgegeven

Oktober 2016

Aantal pagina's

7