Transitieplan Jeugdzorg Overijssel

overheidsbeleid - januari 2012

Gemeenten en provincie werken nauw samen in het transitieproces jeugdzorg. Op 1 januari 2015 worden gemeenten onder andere verantwoordelijk voor de huidige provinciale jeugdzorg. In het Transitieplan 2012 – 2015 is beschreven hoe gemeenten en provincie samen optrekken om het transitieproces succesvol te laten verlopen. Gemeenten werken al geruime tijd in regi-onaal verband samen (IJsselland/Twente) en doen ervaring op met deze nieuwe taak door het uitvoeren van projecten.

Uitgegeven

2012

Aantal pagina's

18

Downloads
Transitieplan jeugdzorg Overijssel