Veiligheid in het vrijwilligerswerk

overheidsbeleid - mei 2015

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie informeert mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Kamer over de inspanningen van het kabinet voor veiligheid in de sporten vrijwilligerssector. Daarbij ga ik tevens in op de belemmeringen die er zouden zijn bij het hanteren van een registratielijst voor de sport- en vrijwilligerssector.

Auteur

K.H.D.M. Dijkhoff

Uitgever

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Uitgegeven

mei 2015

Aantal pagina's

3