Verzamelbrief aan gemeenten 2013-2

overheidsbeleid - juli 2013

In deze Verzamelbrief informeert Staatssecretaris Klijnsma de gemeenten over de stand van zaken van het wetsvoorstel Participatiewet en het onderzoek naar de verdeelsystematiek WWB 2015

Auteur

Klijnsma, J.

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgegeven

juli 2013

Aantal pagina's

22