Voortgang beleid maatschappelijke opvang en zwerfjongeren

overheidsbeleid - februari 2013

In een brief aan de Tweede Kamer schetst de nieuwe staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn,  de voortgang op het beleid van Maatschappelijke Opvang/zwerfjongeren. Allereerst schetst hij zijn visie op dit dossier. Vervolgens gaat hij in op de in 2011 behaalde resultaten in de steden en op de specifieke thema’s dakloze gezinnen en zwerfjongeren.

Auteur

Rijn, M. van

Uitgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitgegeven

januari 2013

Aantal pagina's

12