Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 2008

overheidsbeleid - februari 2013

Deze Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang is een terugblik op de behaalde resultaten in 2008. Het accent ligt op de uitvoering van het Plan van aanpak maatschappelijke opvang van de G4 (verder het Plan genoemd) en de Stedelijke Kompassen van de overige centrumgemeenten. Daarnaast bevat de Voortgangsrapportage een beschrijving van voor de maatschappelijke opvang relevante ontwikkelingen op de terreinen maatschappelijke ondersteuning en participatie, wonen, zorg en inkomen (in het bijzonder schuldhulpverlening voor de groepen die gebruikmaken van maatschappelijke opvang).

Auteur

mw. dr. J. Bussemaker

Uitgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitgegeven

april 2009

Aantal pagina's

19

DownloadsTypeGrootte
Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 2008 pdf222.61 KB