Voortgangsrapportage over de uitvoering van de Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2011-2015

overheidsbeleid - januari 2011

Emancipatie staat hoog op de agenda van het kabinet. Het kabinet ziet emancipatie primair als een verantwoordelijkheid van mensen, bedrijven en maatschappelijke instellingen zelf. De overheid wil de eigen kracht en het talent van mensen zelf aanspreken en actief benutten om voortgang te boeken.Naast wettelijke maatregelen is vooral ook een cultuurverandering nodig. Het kabinet steunt die cultuurverandering in woord en daad. Door burgers, bedrijven en instellingen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en hun ook om een actieve bijdrage te vragen in het emancipatieproces.

Auteur

Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. van

Uitgever

Ministerie van Onderijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Uitgegeven

2011

Aantal pagina's

10

Kennisdossier