Werken met beperkingen

overheidsbeleid - maart 2013

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de vrees dat die mensen sneller uitvallen. De cijfers tonen aan dat er relatief weinig klanten met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Voor de inspectie SZW reden genoeg om de vraaggerichte dienstverlening van UWV en gemeenten voor klanten met een arbeidsbeperking (maar met arbeidsmogelijkheden) centraal te stellen in het onderzoeksprogramma.

Auteur

Bos, J.A. van den

Uitgever

Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgegeven

december 2012

Aantal pagina's

46