Wet transgenders

overheidsbeleid - juli 2014

Transgenders van 16 jaar of ouder kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen, buiten de rechter om. Het is voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een persoon om tot het andere geslacht te behoren blijvend van aard is

Auteur

Teeven, F; Opstelten, I.

Uitgegeven

december 2013, juli 2014

Aantal pagina's

4 + 4

Kennisdossier
Trefwoorden