Wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, Memorie van Toelichting

overheidsbeleid - november 2013

De bijstand (WWB) wordt in dit wetsvoorstel verduidelijkt met nieuwe regels die bijstandsgerechtigden op de meest passende wijze moeten ondersteunen. De bijstand dient als vangnet en moet ertoe bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan of op een andere manier actief deelnemen in de samenleving. Met dit voorstel wordt de bijstand meer activerend en tegelijkertijd helderder uitvoerbaar voor gemeenten.
De uitwerking van de nieuwe regels, die voortvloeien uit het Regeerakkoord, staan in dit wetsvoorstel. Artikel 7 bevat een uitgebreide toelichting  over de verplichte tegenprestatie.

Auteur

Klijnsma, J.

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgegeven

November 2013

Aantal pagina's

105