Duizend en één Kracht

Door middel van vrijwilligerswerk allochtone vrouwen maatschappelijk activeren, dat was de inzet van het project Duizend en één Kracht. Gemeenten, migranten- en vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales werkten intensief samen om dit plan te laten slagen.

Het project kwam voort uit afspraken die een aantal grote vrijwilligersorganisaties maakten met de voormalige Commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen). Deze commissie werd door de Nederlandse overheid in 2003 in het leven geroepen om meer vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te laten deelnemen aan de samenleving.

Vernieuwde aanpak

Aandacht voor activering en participatie van allochtone vrouwen is op zich niet nieuw, er zijn op dit gebied altijd al talloze projecten en activiteiten geweest. Duizend en één Kracht wilde zoveel mogelijk aansluiten op die bestaande projecten, en dat was vernieuwend. Lokale organisaties werden uitgenodigd om hun aanbod voor allochtone vrouwen meer of beter te profileren en, waar nodig, aan te vullen. In Duizend en één Kracht stelden de samenwerkende partners een gezamenlijk activiteitenaanbod op, waarmee vrouwen zelf konden kiezen uit en inzicht kregen in mogelijke vervolgstappen. Zo konden in een gemeente empowermenttrainers, buurthuizen, organisaties die taalles aan huis geven en welzijnsinstellingen samenwerken. Maar ook vrouwenorganisaties, vrijwilligerscentrales, re-integratiebureaus en CWI’s sloten door een gezamenlijk aanbod de activeringsketen voor deze vrouwen.

“Dit project is een eyeopener geweest voor mij. Naast het feit dat ik veel ervaringen rijker ben, heb ik me ook gerealiseerd dat je nooit te oud bent om te leren.”

Cigdem Aygun

Succes van Duizend en één Kracht

Het succes van Duizend en één Kracht schuilt in samenwerking, maatwerk en investeren in de eigen kracht van vrouwen. In vier jaar tijd bundelden organisaties in 26 gemeenten hun krachten. Met elkaar hebben zij vernieuwende en inspirerende aanpakken ontwikkeld om maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen tot een succes te maken.

Het landelijke programma startte op 1 januari 2007 en sloot af met De Grote Finale op 9 december 2011, waar Prinses Máxima eregast was. Het programma is gestopt, maar in de praktijk bouwen gemeenten nog steeds verder op de behaalde resultaten.

Resultaten

  • Website
  • Kennismakingsontbijt met 10 allochtone vrouwen en minister Plassterk
  • Landelijke slotconferentie met 800 aanwezigen en Prinses Máxima als eregast
  • De Krachtenbundel; vier handreikingen over de maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen
  • Duizend en één Sterren; 18 succesverhalen uit Duizend en één Kracht
  • Duizend en één Kansen op een nieuwe markt; Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Contactpersoon

“Veel vrouwen zijn op zoek naar een betaalde baan. Dat begrijp ik, want ook ik wil dat. Maar ook activering door middel van vrijwilligerswerk biedt kansen. Het is niet alleen leuk, maar ook goed voor je zelfbeeld. Ik geloof in de kracht van vrouwen en het delen van ervaringen.”
Nermina Brkic

“Ik heb stap voor stap geleerd hoe ik mijn leven in Nederland weer moest oppakken. Ik leerde mezelf kennen en wat mijn kwaliteiten zijn. Wat mijn sterke en zwakke punten zijn. Nu weet ik dat ik goed zelfstandig kan werken en gemotiveerd ben.”
Najet Manai