Zilveren Kracht

Om senioren meer mogelijkheden te geven zinvol en vitaal ouder te worden, startte MOVISIE in 2006 het meerjarige stimuleringsprogramma Zilveren Kracht. De campagne Zilveren Kracht was gericht op de bewustwording het en benutting van het enorme maatschappelijke potentieel van ouderen en bestrijdt negatieve beeldvorming rondom ouderen. Vanaf 1 januari 2010 veranderde de koers van het programma naar lokale adviestrajecten in verschillende gemeenten. Zij ontwikkelden visie, beleid, en concrete producten en activiteiten onder het mom van ‘Verzilveren’.

Het project liep van 1 januari 2006 tot 31 december 2011.

Relaties

Samenwerkingspartners: Vilans, ILC Zorg voor later, Oranje Fonds, Gemeenten ’s Hertogenbosch, Eindhoven, Amsterdam Nieuw-West, Oude IJsselstreek en anderen.
Opdrachtgevers/financiers: Ministerie van VWS, provincies, gemeenten en fondsen, waaronder het Oranje Fonds, VSB fonds, RCOAK en Stichting Sluijterman van Loo.

Aanpak

De omslag in het denken staat centraal in Zilveren Kracht: ouderen niet zien als last, maar als mensen met een groot potentieel aan kennis en ervaring. Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten is de beste manier om gezond en vitaal ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij wanneer senioren hun talenten blijven inzetten. Om het gedachtegoed te verspreiden investeerde Zilveren Kracht in de ontwikkeling van een netwerk van aangesloten partnerorganisaties. Door het verzamelen en verspreiden van goede voorbeelden uit heel Nederland, en daarbuiten, werd Zilveren Kracht in Nederland een begrip. Vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, gemeenten en provincies adopteerden de titel en ontwikkelden beleid en activiteiten binnen het gedachtengoed van Zilveren Kracht.

'Senioren zijn de schouders waar volgende generaties op staan. Senioren verrijken de samenleving met hun levenservaring en talenten. Maatschappelijke betrokkenheid geeft senioren bovendien veerkracht en voldoening in het dagelijkse leven.' Heili Bassa, directeur Pluspunt Rotterdam.

De kennis en ervaring uit alle adviestrajecten, concrete handreikingen, onderzoeken, de portrettenserie op SBS6 en alle inhoudelijke bijeenkomsten zijn gebundeld in de toolkit Verzilveren. Lezers vinden daarin antwoord op vragen als: Waar vind je als senior de mogelijkheden om je kennis en ervaring in te zetten? En, hoe verzilver je het potentieel van senioren als maatschappelijke organisatie of gemeente?  

Resultaten

Lettie Hoogstra, beleidsmedewerker Senioren, gemeente Eindhoven: 'Het project Verzilveren heeft in Eindhoven een omslag bewerkstelligd in het denken over maatschappelijk actief zijn. Het gaat er niet om dat er een probleem moet worden opgelost. Het gaat erom dat je nadenkt over je ambitie en het inzetten van je talent en tijd. Dat is in eerste instantie goed voor jezelf en daarnaast ook voor de samenleving. En op den duur is het ook nog eens kostenbesparend.'

Contactpersonen