Participeren naar vermogen

Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Een bijdrage leveren geeft burgers voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Meedoen kan op vele manieren, via een reguliere baan, maar ook via beschut werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk. Niet iedereen kan deelnemen op eigen kracht. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Welke aanpak is kansrijk en wat werkt als het gaat om het bevorderen van participatie van mensen met beperkingen, van mantelzorgers, van mensen in armoede en met schulden of van vluchtelingen? Hoe kun je aansluiten bij de eigen mogelijkheden van mensen en perspectief bieden in hun situatie?

Artikelen en publicaties