PERSBERICHT - 2000 changemakers zeggen ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen

persbericht - 8 april 2013

Ruim vier jaar na de lancering van de campagne WE CAN end all violence against women in Nederland hebben zich ruim 2000 mensen aangemeld als changemaker. Zij ondernemen kleine en grote acties om in hun vriendenkring, buurt of op het werk een positieve houding tegenover vrouwen te stimuleren. Want dat is het doel van de campagne WE CAN: geweld tegen vrouwen, de oorzaken van dit geweld en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen stoppen.

In de campagne van WE CAN staan vier thema’s centraal: seksueel geweld, lichamelijk geweld, economische ongelijkheid en psychisch geweld. De WE CAN-campagne werkt met changemakers die verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en geweld in hun omgeving. Met de acties die changemakers uitvoeren nemen zij openlijk een standpunt in tegen geweld tegen vrouwen en zetten zij anderen aan om na te denken over eigen houding en gedrag. Changemakers schrijven blogs, maken filmpjes, geven presentaties over het thema en verspreiden informatie via social media. Ook door het gesprek aan te gaan met anderen, dragen zij gezamenlijk bij aan het stoppen van geweld tegen vrouwen en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bekende changemakers zijn onder andere Jet Bussemaker, Achmed Marcouch, Ivo Opstelten en Hadassah de Boer.

Changemakersevent in Amsterdam

Ieder jaar word er een changemakersevent georganiseerd. Dit jaar op zaterdag 13 april in Amsterdam. Er wordt gesproken over de uitgangspunten van WE CAN, changemakers kunnen inspiratie opdoen tijdens verschillende workshops en ontmoeten andere changemakers. Bij de bijeenkomst zijn ruim 75 changemakers uit heel Nederland aanwezig. Het maximum aantal deelnemers voor de bijeenkomst is bereikt. Geïnteresseerden kunnen zich nog wel aanmelden via www.wecan.nl, maar komen dan op een wachtlijst te staan.

Over WE CAN

WE CAN end all violence against women is een wereldwijde campagne en ging in 2004 van start in Bangladesh. Sinds maart 2009 loopt de WE CAN-campagne in Nederland en sinds 2011 heeft WE CAN een onderdeel speciaal voor jongeren: WE CAN Young. Internationaal is de campagne een groot succes:

  • De WE CAN-campagne is in 15 landen actief;
  • Ruim 5 miljoen mannen en vrouwen zijn changemaker;
  • Ruim 5000 organisaties hebben zich verbonden als coalitiepartner;
  • 90% van de changemakers heeft persoonlijk verandering ervaren als gevolg de WE CAN-campagne.

Het WE CAN-team, gevestigd bij MOVISIE, ondersteunt changemakers met onder andere informatie- en promotiematerialen en bij het opstarten van projecten en acties. Meer informatie is te vinden op www.wecan.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lonneke Scheepmaker: 030 789 22 57 of l.scheepmaker@movisie.nl.

Changemakersevent : zaterdag 13 april: 10.00 – 14.30 uur, Vrouw en Vaart (President Allendelaan 733, Amsterdam).
Pers is welkom bij het changemakersevent op 13 april. Aanmelden van via Lonneke Scheepmaker.