PERSBERICHT - Aanpak van eenzaamheid verdient maatwerk

persbericht - 29 september 2016

Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar in de praktijk worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de vraag hoe zij eenzaamheid op een systematische manier kunnen aanpakken. Movisie publiceert vandaag het dossier ‘Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid’ waarin kennis is verzameld over de werkzame factoren bij de aanpak van eenzaamheid. Tegelijkertijd verschijnt een publicatie over een interventie voor eenzame ouderen in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’.

Beide producten worden vandaag gelanceerd tijdens de bijeenkomst Wat werkt bij eenzaamheid?, georganiseerd door kennisinstituut Movisie, Gemeente Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek.

Wat werkt dossier

Een belangrijke stap die bij het verminderen van eenzaamheid vaak wordt overgeslagen is de analyse van de problematiek. In welke mate heeft iemand eenzaamheidsgevoelens en waarom? Wat zijn iemands mogelijkheden? Hoe zit het met de motivatie om er iets van te maken? Welke oplossingen zijn er? Pas als deze stappen zijn doorlopen, begint het zoeken naar een passende interventie.

Effectief zijn vooral interventies waar mensen werken aan het verminderen van negatieve gedachten door bijvoorbeeld sociaal cognitieve training. De auteurs van het Wat werkt dossier keken ook specifiek naar de aanpak van eenzaamheid bij ouderen. ‘Dan helpen groepsinterventies met een educatief aspect gericht op het onderhouden en verbeteren van het sociale netwerk. Ook blijken onder andere activiteiten gericht op het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde en persoonlijke controle relatief succesvol’, aldus Jan Willem van de Maat, één van de auteurs en onderzoeker/adviseur bij Movisie.

Download het dossier 'Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid'. De ‘Wat werkt…. dossiers’ van Movisie geven informatie werkzame factoren van sociale vraagstukken, gebaseerd op (inter)nationaal onderzoek. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen

Een nieuw onderzoek naar een maatjesproject voor eenzame ouderen laat zien dat een succesvolle koppeling tussen bezoekvrijwilligers en eenzame ouderen bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de ouderen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de begeleiding hoge eisen aan de vrijwilligers stelt. Ze krijgen te maken met zware problematiek die haast professionele deskundigheid vereist. Koppelingen zijn alleen succesvol als de wederzijdse verwachtingen van de ouderen en de vrijwilligers op elkaar aansluiten. Dit vraagt om scherpe keuzes omtrent de doelgroep en het soort vrijwilligers dat wordt ingezet.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek. Bijzonder hoogleraar Anja Machielse is één van de auteurs: ‘De inzichten zijn van belang voor het maatschappelijke debat over de mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet bij kwetsbare burgers.’

Download en/of bestel het boekje 'Complexe verwachtingen. Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen'. In het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’ doet Movisie in samenwerking met universiteiten en andere kennisinstituten onderzoek in de sociale sector. Het doel van de onderzoeken is tweeledig. Enerzijds vergroten ze de kennis over werkzame elementen in de sociale sector. Anderzijds bieden ze inzicht in hoe passende kennis over effectiviteit kan worden verzameld.