PERSBERICHT - Aanpak LHBT-emancipatie effectiever met Do it Right

persbericht - 5 februari 2016

Honderden Nederlanders zetten zich in voor meer acceptatie van lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Zij geven voorlichting voor de klas, maken theaterstukken of organiseren een dialoog. Ook AZC’s zoeken, in opdracht van de overheid, naar manieren om met hun bewoners te werken aan de acceptatie van LHBT’s. Maar hoe bereiken al die projecten het gewenste effect? Ondersteund door de EU, ontwikkelde Movisie ‘Do it Right’, een vernieuwend instrument om stapsgewijs en effectief aan LHBT-acceptatie te kunnen werken.

Slagkracht

In het onderzoeksproject ‘Do the right thing’ signaleerde Movisie een belangrijk knelpunt bij de acceptatie van LHBT’s. Sommige van de huidige Nederlandse aanpakken werken in de huidige vorm mogelijk niet of zelfs averechts. Het nieuwe stappenplan ‘Do it right’ draagt bij aan een oplossing voor dit probleem. Auteur Hanneke Felten: ’Wij geven met ‘Do it right’ betrokken vrijwilligers een tool in handen waarmee zij hun bestaande aanpak verbeteren of een nieuwe aanpak ontwikkelen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de LHBT-emancipatie: van draagvlak naar echte slagkracht.’

Valkuilen

Met het stappenplan vermijden vrijwilligers én professionals de meest voorkomende valkuilen bij het opstellen van een project. Uit onderzoek blijkt dat in projectplannen vaak het doel wordt beschreven als datgene wat er gaat gebeuren, maar dat een beschrijving van het gewenste eindresultaat ontbreekt. Hanneke Felten: ‘Een veel voorkomende doelstelling is bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. Maar wat wil men daarmee bereiken? Wat levert dit op?’ ‘Do it right’ helpt bij een realistische doelformulering en vertaalt deze, met ondersteuning van kennis over wat werkt bij LHBT-emancipatie, naar een passende aanpak. Volgens het kenniscentrum heeft dit als gevolg dat de aanpak in iedere setting weer anders is. ‘Wat werkt op een school met pubers werkt niet automatisch ook in een verzorgingshuis met ouderen of AZC met volwassenen. Een op maat ontwikkelproces is altijd nodig om aan te sluiten bij doel en doelgroep’.

Theater met emotie

‘Bij het bespreekbaar maken van vooroordelen heeft een theaterstuk waar je inleeft in een LHBT veel potentie. Dit roept emoties op die nodig zijn voor het vergroten van empathie. Theater AanZ uit Nijmegen heeft Do it Right ingezet om hun theatervoorstelling te verbeteren. Zij toeren op dit moment met de nieuwe voorstelling langs scholen. Hester Klein Tijssink: ‘Dit stappenplan hebben we ingezet voor onze nieuwe voorstelling ‘ID, over de vrijheid jezelf te durven zijn’. Met het doorlopen van de 7 stappen hebben we heel helder en concreet kunnen formuleren waarom deze voorstelling noodzakelijk is, voor welk vraagstuk het een oplossing biedt en welk doel we voor welke doelgroep willen bereiken. Het helpt ons helder te kunnen communiceren over de voorstelling en over het thema van de voorstelling, te weten genderdiversiteit.’ 

Meer informatie
Bekijk de publicatie 'Do it right'. Do it Right biedt een stappenplan voor ontwikkeling van interventies voor acceptatie van lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuelen en transgenders.

Kennisdossier