PERSBERICHT - Amsterdam doet onderzoek naar dak- en thuisloze LHBTI-jongeren

persbericht - 20 april 2017

In opdracht van de gemeente Amsterdam en het Amsterdamse Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren gaat Movisie de problematiek van Nederlandse LHBTI-jongeren die dak- en thuisloos zijn onderzoeken. Uniek aan dit onderzoek is dat een deel van de onderzoekers voorheen zelf dak- en thuisloos was. Op vrijdag 21 april a.s. vindt de kick-off plaats.

Uit onderzoek blijkt dat LHBTI-jongeren vaker kampen met middelengebruik en psychische problemen. Bekend is dat dergelijke problemen bijdragen aan het dak- en thuisloosheid. Steun van hun eigen sociale netwerken (familie, vrienden) kan helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Maar voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren is dat sociale netwerk meestal beperkt in omvang. Doel van het onderzoek door Movisie is te onderzoeken wat ervoor nodig is om LHBTI-jongeren goed te ondersteunen en te voorkomen dat zij dak- en thuisloos worden.

Medeonderzoekers

De voormalig dak- en thuisloze onderzoekers worden als medeonderzoeker ingezet omdat zij goed kunnen aansluiten op de belevingswereld van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Dit verbetert de kwaliteit van het onderzoek. De jonge onderzoekers doen zo werkervaring op en krijgen een certificaat voor de opleiding tot interviewer.

Wethouder Jeugd Simone Kukenheim: 'Dakloos zijn wens je niemand toe. Met dit onderzoek hopen we antwoorden te krijgen op de vraag hoe LHBTI-jongeren het beste ondersteund kunnen worden door jeugdhulpprofessionals zodat zij hun leven op de rit krijgen.'

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen zijn onder meer: is LHBTI –problematiek te weinig in beeld bij professionals, hebben dak- en thuisloze jongeren specifieke ervaringen, problemen en behoeften die gerelateerd zijn aan hun LHBTI-zijn? Is specifieke ondersteuning voor deze doelgroep wenselijk en zo ja hoe moet deze ondersteuning er uit zien?

De resultaten van het onderzoek zijn gereed voor de zomer 2018 en worden vertaald in het jeugdbeleid en in de agenda LHBTI (Roze Agenda) van de gemeente Amsterdam.

Kick-off 21 april

Op vrijdag 21 april is van 10.00 tot 12.00 uur de kick-off in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen gepresenteerd en zijn er workshops. Lees meer in deze uitnodiging.

Van Zwerfjongere tot medeonderzoeker

Movisie deed al eerder ervaring op met het inzetten van voormalig zwerfjongeren als medeonderzoekers binnen het Europese project Combating Youth Homelessness. De werving, selectie en training van voormalig zwerfjongeren als medeonderzoekers, de onderzoeksperiode en de evaluatie zijn helder en praktisch uitgewerkt in deze publicatie.