PERSBERICHT - App Smart4U verhoogt motivatie om netwerk te versterken

persbericht - 16 december 2015

De app Smart4U verhoogt de motivatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen om hun sociaal netwerk te versterken. Dit hebben onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aangetoond. Uniek aan dit onderzoek is dat nieuwe mobiele technologie is ontwikkeld en geëvalueerd, waarmee mensen zelf acties kunnen ondernemen die passen bij hun persoonlijke behoeften. Het onderzoek werd gefinancierd door kennisinstituut Movisie.

De app levert een nieuwe bijdrage aan het activeren van mensen met ernstige psychische aandoeningen om hun sociaal netwerk te versterken, bij wie deze netwerken vaak klein en kwetsbaar zijn. Het lukt mensen zelf en professionele hulpverleners meestal beperkt om daarin verandering te brengen – de drempel is hoog of de tijd schaars. Daarnaast zijn mensen met ernstige psychische aandoeningen vaak niet gemotiveerd om te werken aan hun sociaal netwerk en vaak niet bewust van de positieve gevolgen die dit voor hen kan hebben. Dankzij nieuwe technologieën, zoals de smartphone, is het nu mogelijk om mensen veel vaker en persoonlijker te activeren.

Effect van Smart4U

De eerste testfase laat zien dat bij de gebruikers de veranderingsbereidheid toenam. Meer dan bij mensen zonder de app, terwijl beide groepen ambulante GGZ-behandeling ontvingen. Smart4U-gebruikers gaven aan sociaal actiever te zijn geworden. Vervolgonderzoek moet aantonen of deze acties op termijn leiden tot een groter en beter sociaal netwerk.

Positieve ervaringen

De reacties van gebruikers die deelnamen aan de testfase van de app waren positief. Een gebruiker beschrijft hoe zij een oud contact weer heeft opgepakt. Een initiatief dat ze anders niet zou hebben genomen. Een andere gebruiker geeft aan hoe de app haar aan het denken heeft gezet over het feit dat haar netwerk door ziekte kleiner was geworden en dat ze dat weer wilde gaan uitbreiden. ‘Als de app in de App-store te krijgen zou zijn, zou ik hem zeker gebruiken.’

Onderzoekers

Het onderzoek naar Smart4U is uitgevoerd door dr. Willeke Manders, Léon van Woerden, MSc en dr. Bauke Koekkoek van de HAN. Dit deden zij in opdracht van Movisie in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dat programma gesteld worden zijn: wat is de effectiviteit van in de sociale sector toegepaste methoden? En welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te weten te komen wat wel of niet werkt? Het onderzoeksprogramma is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De publicatie is te downloaden via www.movisie.nl/publicaties