PERSBERICHT - Benoeming leerstoel

persbericht - 29 augustus 2016
 1543 keer gelezen

Saskia Keuzenkamp is per 1 september 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. De leerstoel is gericht op het vergroten van kennis over en inzicht in effectiviteit van manieren om participatie van burgers te bevorderen en wordt gefinancierd door Movisie.

Met het krimpen van de verzorgingsstaat neemt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en inzet van burgers toe. Het stimuleren van participatie krijgt veel nadruk. Mensen moeten meer gaan zorgen voor elkaar en minder beroep doen op collectief gefinancierde voorzieningen. Ook burgers zelf willen minder bemoeienis van de overheid en nemen zelf initiatieven.

De verschuivingen roepen tal van vragen op, vertelt Keuzenkamp. 'Welke rol kunnen gemeenten spelen bij het stimuleren van participatie? Wat kunnen professionals hieraan bijdragen? Welke methoden zijn daarbij effectief en wat niet?' Ze adresseert de vraag voor welke mensen participatie reëel is en hoe belemmeringen en drempels effectief kunnen worden aangepakt. 'Het is belangrijk om te leren van de ervaringen die in de praktijk worden opgedaan. Daarmee kunnen we voorkomen dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden en wellicht steeds dezelfde fouten worden gemaakt.'

Als landelijk kennisinstituut draagt Movisie bij aan de ontwikkeling en toepassing van kennis over de aanpak van sociale vraagstukken, zoals het stimuleren van participatie. Door het vestigen van de bijzondere leerstoel beogen Movisie en de VU de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk te versterken.

Biografie

Saskia Keuzenkamp (1959) studeerde Sociale pedagogiek in Utrecht en promoveerde in 1995 in Tilburg op een proefschrift over de effecten van emancipatiebeleid op de levensloop van vrouwen. Zij werkte op verschillende universiteiten (Leiden, Tilburg en Nijmegen) en was van 2001 tot 2013 verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau, als hoofd van de onderzoeksgroep Emancipatie, jeugd en gezin. In 2013 stapte zij over naar Movisie, waar zij leiding geeft aan het programma Effectiviteit en Vakmanschap. Van 2006 tot heden was zij bijzonder hoogleraar Emancipatie in internationaal vergelijkend perspectief aan de VU.

Meer informatie

Voor meer informatie, een interviewaanvraag of een groter formaat foto kunt u contact opnemen met Martje Doeve (020 59 89463, communicatie.fsw.mc@vu.nl) of met Paul van Yperen (030 789 2235, p.vanyperen@movisie.nl).