PERSBERICHT - Beroepskrachten Wmo-proof dankzij online leerpakket

persbericht - 16 december 2013

Sociale professionals krijgen steeds vaker de opdracht om te werken volgens de uitgangspunten van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Wat dat precies betekent, is eerder dit jaar vastgelegd in 10 Wmo-competenties. Om die vervolgens op een laagdrempelige manier eigen te maken, is nu een praktisch leerpakket beschikbaar.

Sociale professionals ontbreekt het vaak aan tijd en geld om bijvoorbeeld via een training te werken aan de competenties waar de Wmo en WNS om vragen. Met het nieuwe leerpakket Wmo competenties kunnen zij deze competenties gratis en naar eigen inzicht  in hun eigen werk oefenen.

Competenties in de praktijk

Sociale professionals staan voor een pittige opgave; ze moeten Wmo-proof worden en dit vraagt een aanpassing van vaardigheden. Om professionals hierin te ondersteunen stelde Movisie in nauwe samenwerking met  brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en beroepsonderwijs de 10 Wmo-competenties op. Deze zijn goed opgepakt door het veld. 'Maar met het beschrijven van de competenties, waren we er nog niet', zegt Maaike Kluft, mede-auteur van de Wmo-competenties en het leerpakket. 'Zet de competenties maar eens om naar specifiek werk of naar een bepaalde doelgroep. Dat is nog best lastig.' Om zoveel mogelijk professionals de kans te bieden om met de competenties te oefenen, is gezocht naar een praktisch toepasbare én kosteloze manier, waarmee professionals zelf de Wmo-competenties kunnen oefenen in hun werk.

Leuke manier van leren

Het leerpakket  bestaat uit tien modules die ieder één van de Wmo-competenties behandelt. In teamverband en vervolgens individueel gaan beroepskrachten aan de slag met één of meerdere competenties die voor hen een uitdaging vormen. Zonder dat er een trainer aan te pas komt. Met dit leerpakket hoopt Movisie een laagdrempelige, praktische en vooral leuke manier van leren te bieden aan professionals.

Basis uit de praktijk

De vorm en de opzet van het Leerpakket Wmo-competenties zijn afkomstig van Stichting Welzijnsbevordering Kern8. Deze organisatie gebruikte ontwikkelde een praktische methode om hun medewerkers te laten oefenen met de competenties die voor hun specifieke werk van belang zijn. Esther Brakenhoff-Van Velzen van Kern8: 'Mijn collega’s hebben vol enthousiasme met deze methode gewerkt. Ze vinden het heel erg leuk en makkelijk om op deze manier hun vaardigheden te verbeteren.' Bekijk het Leerpakket Wmo-competenties.

Meer informatie

Voor meer informatie: Communicatie, Martine Kolk, 030 789 22 01 / 06 39 46 47 30.  m.kolk@movisie.nl