PERSBERICHT - Het beste voor de buurt op nieuw platform Buurtwijs

persbericht - 10 mei 2016

De buurtboerderij, een theateroptocht door de straat, een buurthuis in eigen beheer van de bewoners. Allemaal initiatieven die zijn opgestart met de beste bedoelingen. Maar doen we dit ook op de beste manier? Op 10 mei wordt het nieuwe platform Buurtwijs (www.buurtwijs.nl) gelanceerd. Uniek aan het platform is de aandacht voor het methodisch werken aan buurtontwikkeling en het stimuleren van ‘evidence informed’ werken door praktijkervaringen en (wetenschappelijke) kennis te combineren.

Op Buurtwijs kunnen ondernemende burgers, stadsmakers, buurtwerkers, sociaal ondernemers, samenlevingsopbouwers, beleidsbepalers, studenten en onderzoekers met elkaar verhalen, praktijkervaringen en kennis uitwisselen over buurtontwikkeling. Er is aandacht voor beproefde methoden en het erfgoed van grote denkers op dit gebied. Ook is er ruimte voor debat. Bijvoorbeeld over de zin en onzin van beproefde methoden, buurtvoorzieningen als sociaal bindmiddel of over het stimuleren van gemengd wonen als oplossing voor sociale ongelijkheid.

Cross-over

Het nieuwe platform is een plek voor de ondernemende burgers, sociale professionals en community leaders, die op lokaal niveau werken aan verbetering van de buurt: de leefbaarheid, sociale cohesie en sociale veiligheid. Iedere dag ervaren zij in de praktijk welke aanpak wel, of niet werkt. Buurtwijs verzamelt deze kennis en ervaringen en verbindt deze met wetenschappelijke inzichten om het effect optimaal te tonen. Buurtwijs biedt de cross-over tussen beschikbare theoretische kennis en wetenschappelijk bewijs enerzijds en praktijkervaringen anderzijds.

Inhoud

  • Verhalen van buurtwerkers, stadmakers of samenlevingsopbouwers over hun aanpak.
  • Artikelen over grote denkers en hun theorieën die relevant zijn voor de praktijk.
  • Korte beschrijvingen van methoden en instrumenten met links naar meer verdieping.
  • Interviews en columns van voortrekkers over buurtontwikkeling en methodisch werken.
  • Antwoord op vragen van deelnemers over het nut van methodisch en evidence informed werken of over methoden die een sociaal wijkteam kan inzetten om actief burgerschap te stimuleren.
  • Uitwisseling over actuele kwesties.

Initiatief

Buurtwijs is een  initiatief van Movisie in samenwerking met Sociale Vraagstukken, Canon Sociaal Werk Nederland en Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners. Ook diverse hogescholen willen mee gaan werken. Het platform wordt gedragen door de deelnemende organisaties maar bestaat uit de bijdragen van de bezoekers. Samen zijn zij Buurtwijs.

Meer informatie

Kijk op www.buurtwijs.nl en/of volg Buurtwijs via www.facebook.com/buurtwijs en www.twitter.com/buurtwijs. Neem voor meer informatie contact op met Paul van Yperen, Communicatie Movisie, T 030 789 2235 of E p.vanyperen@movisie.nl.