PERSBERICHT - Bewoners klagen bij hypes ook wel terecht over de media

persbericht - 9 maart 2017

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – voorjaar 2017

De media liggen onder vuur, maar is dat wel terecht? Soms wel. Dan klagen bewoners met reden, zo blijkt uit reconstructies van drie mediahypes uit het verleden in het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Volgens de media waren er in Gouda in 2008 ernstige rellen met Marokkaanse jongeren. En in 2010 dreigde er volgens de berichten in Culemborg een "rassenoorlog". Daar bleek in beide gevallen weinig van te kloppen. Culemborg bleek vooral een burenruzie en in Gouda werd de mythe al eerder ontkracht. Voor al het goede dat sindsdien in deze wijken gebeurt, blijkt weinig mediabelangstelling.

Het derde voorbeeld is de kwestie waarin de Utrechtse rector Sjamaar in 1998 aandacht vroeg voor segregatie op zijn school. Ook hier was sprake van een constructie van de media, zo laat het artikel zien.

 

Verder in het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken:

  • Iedereen in de bijstand moet een tegenprestatie verrichten. Maar wat weten we eigenlijk van wat er op dit vlak werkt? Verplichten, belonen of een motiverend gesprek? Een rondetafelgesprek met wetenschappers die zoeken naar antwoorden.
     
  • Wijkteams geven wel hulp, maar leggen geen verbindingen tussen bewoners in een buurt. Hoe kunnen we dat wel doen? Joop Hofman en Nico de Boer keken bij de goede voorbeelden.
     
  • Sociaal werkers moeten zich niet laten gijzelen door de boze burger, maar opkomen voor mensen die gemarginaliseerd worden, betoogt Evelien Tonkens.

U kunt de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken bestellen of neem een abonnement.

Kennisdossier
Trefwoorden