PERSBERICHT - ‘Buiten de lijnen’: seksueel gedrag van kwetsbare minderjarigen beoordelen en bespreekbaar maken

persbericht - 23 juni 2016

Movisie, Rutgers en Sensoa lanceren ‘Buiten de lijnen’: een pedagogische interventie die professionals helpt om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij minderjarigen met een beperking of jongeren met een seksueel trauma. ‘Buiten de lijnen’ past de methodiek van het Vlaggensysteem toe die intussen veelvuldig gebruikt wordt binnen de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ en ‘cultuur’ hebben veel invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals en krijgen daarom veel aandacht in het handboek.

Professionals die werken met kwetsbare groepen kinderen zijn geneigd om elke vorm van seksueel gedrag te bestempelen als grensoverschrijdend. Cijfers ondersteunen deze gedachte, omdat we weten dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voorkomt bij deze doelgroepen. Uit recent onderzoek onder 18-jarigen heeft ongeveer een derde een vorm van seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Onder jongens ligt dit percentage op 23% en bij meisjes maar liefst 41%. Tegelijkertijd zijn bepaalde gedragingen onderdeel van een gezonde seksuele ontwikkeling en is niet elk seksueel gedrag over de grens. Het Vlaggensysteem is een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. Met ‘Buiten de lijnen’ wordt voldaan aan een behoefte aan meer handvatten om deze methodiek te gebruiken van professionals die met meer kwetsbare groepen werken of met kinderen met een andere nationaliteit.

Objectiever beoordelen

Kristin Janssens, mede-auteur van het nieuwe handboek: “De kracht van de methodiek is dat professionals leren om objectiever naar seksueel gedrag te kijken. Ze moeten hun vooroordelen aan de kant zetten. Zodat ze niet direct denken dat het seksueel ongezond gedrag is als ze een pupil – die seksueel misbruikt is of een beperking heeft – op de slaapkamer aantreffen met een leeftijdsgenoot terwijl ze elkaar over de benen strelen. Het normatief kader van de methodiek wordt dan de leidraad in het beoordelen van gedrag.”

Voor wie?

‘Buiten de lijnen’ is bedoeld voor iedere professional – leerkracht, opvoeder of verzorger, pedagoog, jeugdzorgbegeleider of hulpverlener – die met meer kwetsbare kinderen en jongeren werkt en af en toe ‘buiten de lijnen’ moet denken. De handleiding stelt hen in staat om seksueel gedrag correct te beoordelen en pedagogisch adequaat te reageren. Dat betekent ook dat ze een gesprek kunnen aangaan over seksueel gedrag met alle betrokkenen. Het doel van ‘Buiten de lijnen’ is signaleren, beoordelen en bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag zodat ook kwetsbare kinderen en jongeren zich seksueel gezond kunnen ontwikkelen.

Inhoud

De aanvulling op het Vlaggensysteem bestaat uit een aantal delen:

  • Het eerste deel bestaat uit de handleiding ‘werken met het Vlaggensysteem bij specifieke groepen kinderen en jongeren’.
  • Deel twee bevat een onderbouwing, die dieper ingaat op de seksuele ontwikkeling.
  • Vervolgens wordt bekeken hoe de seksuele ontwikkeling eruit ziet bij kinderen met een beperking of na een trauma. Ook de invloed van gender en cultuur op de seksuele ontwikkeling wordt geanalyseerd.
  • Ten slotte is er aandacht voor de uitdagingen, behoeften en competenties van professionals en hoe dat beleidsmatig vertaald kan worden. De bijlagen bestaan uit 32 situatieschetsen en tekeningen, die men kan gebruiken in de toepassing van de methodiek.

Het volledige pakket Buiten de lijnen bestaat uit een handleiding en een onderbouwing. Beide publicaties zijn ook apart verkrijgbaar via de webshop van Sensoa.