PERSBERICHT - Buurtcirkel kan sociaal isolement tegengaan

persbericht - 21 maart 2017

Deelnemers van een Buurtcirkel ervaren een netwerkuitbreiding en een verrijking van hun leven. Dit heeft een positieve invloed op hun emotioneel welbevinden en kan sociaal isolement tegengaan. Ook ontstaat er een vorm van ‘samenredzaamheid’: mensen helpen elkaar. Professionele ondersteuning blijft echter ook nodig. Dit concludeert onderzoeksbureau Risbo in ‘Netwerken in de buurt. Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel’.

Risbo bestudeerde Buurtcirkel op het thema ‘zelfredzaamheid’ in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies‘ van Movisie. De resultaten worden vandaag tijdens de Focusdag ‘Professionals in verbinding’ van de gemeente Rotterdam gepresenteerd.

Zorgconcept Buurtcirkel

Buurtcirkel is geïntroduceerd door zorgorganisatie Pameijer. Het is een zorgconcept waarin een groep kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen elkaar op basis van hun talenten en krachten ondersteunt. Buurtcirkel is een afgeleide van KeyRing, een concept dat 22 jaar geleden in Londen ontwikkeld is. Inmiddels zijn er in Nederland 25 Buurtcirkels opgestart in de regio’s Rotterdam, Nissewaard, Drechtsteden, Nieuwe Waterweg-Noord en Arnhem.

‘Het is een soort maatschappij, in het heel ieniemienie, en ik kan gaan oefenen.’ (Angelique, deelnemer Buurtcirkel de Ster)

Nieuwe onderzoeksaanpak

Het doel van het onderzoek was om de impact van de Buurtcirkel op de deelnemers en op de hoeveelheid en type begeleiding in kaart te brengen. ‘Dit hebben we onder andere gedaan door vier Buurtcirkels intensief te bestuderen’, licht onderzoeker Afke Weltevrede toe. ’We hebben hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld: de samenredzaamheidswijzer. Hierin wilden we vooral het perspectief van de deelnemers centraal zetten. In de samenredzaamheidswijzer worden een netwerkanalyse en zelfredzaamheidsanalyse gecombineerd.’

Samenredzaam en meer zelfvertrouwen

De onderzoekers concluderen dat de groepsbenadering van het concept Buurtcirkel ervoor zorgt dat deelnemers meer contacten hebben en hun netwerk wordt uitgebreid. De coachende vorm van professionele begeleiding stimuleert deelnemers om ‘samenredzaam’ te worden op verschillende leefdomeinen. Onderzoeker Afke Weltevrede licht toe: ‘De deelnemers koken met elkaar, helpen elkaar met het in elkaar zetten van een IKEA-kast, brengen boodschappen als de ander ziek is, leren elkaar hoe je een smartphone gebruikt, enzovoorts. Hun netwerk breidt uit en dat is van grote invloed op hun emotionele welbevinden. Bovendien leidt deelname aan een Buurtcirkel tot een vergroting van het zelfvertrouwen en eigenwaarde.’

'Ik wilde zelf ook weer heel graag gewoon terug de maatschappij in. Ik wilde niet opgeven en de Buurtcirkel heeft eraan bijgedragen dat ik gewoon mijn zelfvertrouwen weer terug kreeg en gewoon weer in mijn eigen kracht ben gaan geloven.’ (Bianca, deelnemer Buurtcirkel)

Geen substituut voor professionele zorg

‘Buurtcirkel vraagt best wat van begeleiders. Zij moeten pionieren, anders gaan werken, de juiste balans vinden tussen helpen en loslaten en dat is geen sinecure’, vervolgt Weltevrede. Deelnemers worden in de Buurtcirkel gestimuleerd hun krachten te gebruiken en niet te denken vanuit beperkingen. Ook krijgen en nemen deelnemers steeds meer de regie over hun eigen hulpvraag.
Beleidsmakers moeten echter niet te hoge verwachtingen hebben van Buurtcirkel als substituut voor professionele zorg, besluiten de onderzoekers. Wellicht neemt de zorg op den duur een andere vorm aan (meer coachend dan ondersteunend), maar voor deze kwetsbare groep blijft professionele ondersteuning nodig.

De publicatie ‘Netwerken in de buurt. Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel’ is te downloaden of te bestellen. Meer informatie over Buurtcirkel leest u op www.buurtcirkel.nl.