PERSBERICHT - Competenties zichtbaar maken geeft kwetsbare mensen zelfvertrouwen!

persbericht - 17 juni 2013

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt trainen zodat ze zelfvertrouwen krijgen en zich bewust worden van hun capaciteiten: het kan en het werkt! Dat blijkt uit het onderzoek ‘Bewijs gevonden’ naar de EVC-A methode dat maandag 17 juni 2013 gepresenteerd wordt. EVC-A is ontwikkeld door MOVISIE, Trimbos deed het effectonderzoek.

Onderzoek naar de methode Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties (EVC-A) laat zien dat kwetsbare mensen via vrijwilligers werk hun kansen vergroten op werk. De 12 algemene competenties die zij met de methode in beeld kunnen brengen, geven houvast en inzicht in wat zij kunnen. Mensen die het hele traject doorlopen scoren na 12 maanden op verschillende facetten van empowerment, zoals hoop en zelfvertrouwen. Dat leidt tot een actievere houding en openstaan voor het aangaan van nieuwe uitdagingen. Met deze methode bewijzen vrijwilligers letterlijk wat ze kunnen. De deelnemers zijn enthousiast en bevestigen de veronderstelde werking van de methode. Het zelfvertrouwen en inzicht in de eigen competenties neemt aantoonbaar toe. EVC ontwikkelaars Els Hofman en Marjet van Houten (MOVISIE) hadden dit effect al gezien in de praktijk: “Nu het ook een bewezen effect heeft hoop ik dat het nog meer gemeenten en organisaties aanspoort ermee aan  de slag te gaan.” zegt Hofman.

Organisaties die hun (kwetsbare) vrijwilligers een steuntje in de rug willen bieden, hebben nu een effectieve aanpak tot hun beschikking. EVC is heel geschikt om in te zetten voor een diverse groep mensen. Bijvoorbeeld mensen die onbetaald actief zijn of willen worden, bezig zijn met een opstap naar de arbeidsmarkt of een opleiding. EVC is laagdrempelig, de methode is gratis en eenvoudig te verkrijgen en in vergelijking met andere methoden is de uitvoering niet duur. EVC brengt mensen in beweging om op zoek te gaan naar hun eigen kwaliteiten.

Effectieve sociale interventie

Op 17 juni 2013 presenteren Trimbos-onderzoekers Harry Michon en Manja van Wezep de resultaten en de inzichten die zijn opgedaan op de conferentie Competenties in beeld. Trimbos-instituut onderzocht bij 25 uiteenlopende praktijkorganisaties of en hoe de EVC-A procedure werkt in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dit programma gesteld worden zijn: Wat is de effectiviteit van in de sociale sector toegepaste methoden? Welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te weten te komen wat wel of niet werkt? Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Het onderzoek staat beschreven in de door MOVISIE uitgegeven publicatie 'Bewijs gevonden'. Het is voor het eerst dat in het onderzoek in de sociale sector van een interventie zo duidelijk een positief effect kan worden aangetoond.

Lees meer over de conferentie via www.movisie.nl/evcconferentie. Of kijk op www.movisie.nl/evc voor meer informatie over EVC op de website van MOVISIE. Neem voor meer informatie contact op met Jandirk Veenstra.