PERSBERICHT - Emancipatie homo- en biseksuelen en transgenders nog niet voltooid

persbericht - 10 december 2015

Op de Dag van de Mensenrechten maakt kenniscentrum Movisie de stand van zaken bekend over de emancipatie van lesbische vrouwen, homo-mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) in Nederland. Uit recent onderzoek blijkt dat LHBT’s regelmatig te maken hebben met geweld en negatieve reacties wat van invloed is op hun welzijn en gezondheid. ‘Rechten van lesbische vrouwen, homo-mannen, bi's en transgenders zijn mensenrechten. We lopen als Nederland voorop maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen,’ aldus Yvonne van Mierlo, Raad van Bestuur Movisie.

In de factsheet ‘Feiten en Cijfers’ is informatie te vinden over het aantal LHBT's, de acceptatie, geweldservaringen, het ‘uit de kast zijn’ en de gezondheid van LHBT's. Vooral het geweld en de negatieve reacties vindt het kenniscentrum schokkend dat speciaal vandaag met deze handreiking naar buiten komt. ’Als je de balans opmaakt, valt op dat de acceptatie van LHBT's niet zo ver is als vaak gedacht wordt. Met pesten en geweld krijgen zowel volwassene LHBT's als jongeren regelmatig te maken', aldus auteur Hanneke Felten.

Pesten en gezondheid

Zo heeft het CBS onderzocht dat homoseksuelen vaker slachtoffer zijn van geweldsmisdrijven en dat van de transgenders 4 op de 10, in een jaar, negatieve reacties kreeg in de openbare ruimte. Die negatieve reacties gaan samen met een slechtere welzijn- en gezondheid voor LHBT's, volgens verschillende studies. Onder meer de Universiteit Amsterdam toonde aan dat jongeren die negatieve reacties krijgen van andere jongeren, vanwege het LHBT-zijn, een verminderde psychische gezondheid en meer middelengebruik vertonen. 

Aandacht in beleid

Beleidsmakers in het sociale domein of in de gezondheidszorg kunnen de factsheet gebruiken om meer inzicht te krijgen in de leefsituatie van LHBT's. Movisie pleit er voor dat in beleid, en uitvoering, expliciet rekening wordt gehouden met seksuele en gender diversiteit. ’Het praten over seksuele voorkeur en genderidentiteit is niet vanzelfsprekend, zoals blijkt uit onderzoek van onszelf en het NJi. Professionals willen het homo-of biseksueel, en ook het transgender-zijn, niet bijzonder maken, ze willen er graag normaal over doen. Maar de situatie van LHBT's is anders en nog steeds bijzonder. Dat vraagt om specifieke aandacht', aldus Felten. Naast beleidsmakers kunnen ook docenten in het beroepsonderwijs de factsheet gebruiken om hun studenten te scholen ten aanzien van LHBT. En ambtenaren kunnen er mee aan de slag om hun LHBT-beleid te onderbouwen of op basis hiervan nieuw beleid ontwikkelen.

Factsheet Feiten en cijfers

Voor meer informatie over de factsheet en LHBT-emancipatie kunt u contact opnemen met Hanneke Felten: 06-24728323 of h.felten@movisie.nl. U kunt de factsheet downloaden op www.movisie.nl/publicaties.