PERSBERICHT - Ervaringsdeskundigheid onmisbaar voor sociaal werk

persbericht - 25 januari 2016

'De inzet van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn verdient meer erkenning als zinvolle aanvulling op professionele hulpverlening', stelt Yvonne van Mierlo, Raad van bestuur van Movisie en jurylid van de vierde Participatieprijs. Dit jaar is het thema van de Participatieprijs ‘deskundig door ervaring’. Een brede groep partners ondersteunt de prijs.

Ervaringsdeskundigheid

'Met de Vierde Participatieprijs wil Movisie stimuleren dat initiatieven die ervaringskennis inzetten, breder gezien en gehoord worden', stelt Yvonne van Mierlo. 'Ervaringsdeskundigheid betekent veel meer dan alleen een zelfde ervaring hebben als een ander. Het geeft aan dat iemand niet alleen geleerd heeft van zijn ervaringen, maar ook geleerd heeft deze te gebruiken als bron van kennis om anderen mee verder te helpen. Ervaringsdeskundigheid kan vanuit verschillende perspectieven een meerwaarde hebben voor de samenleving. Mensen, ook in een kwetsbare situatie, willen graag zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Ervaringsdeskundigen hebben geleerd om zelfregie en eigen kracht te ondersteunen. De afgelopen jaren zijn al tientallen initiatieven ontstaan die de kracht van ervaringsdeskundigen inzetten. Dat moet nog veel meer gaan gebeuren, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, de jeugdzorg en op het terrein van de Wmo. Zo kan het sociaal werk nog beter luisteren naar waaraan burgers en cliënten behoefte hebben.'

Brede partnergroep

Diverse partners ondersteunen de Vierde Participatieprijs: De Sprekende Mantelzorgers, Stichting Zijweg, Fietje Schelling, Team ED, Vilans, NJi, Zorgbelang Gelderland, Samen Sterk zonder Stigma, Vakvereniging van Ervaringswerkers en IGPB - Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Inschrijving sluit op 1 februari

Initiatieven aanmelden kan nog via www.movisie.nl/participatieprijs. De uitreiking vindt plaats op vrijdagmiddag 15 april in Rasa in Utrecht. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 2.500,-, de tweede en derde prijswinnaars krijgen elk een bedrag van € 500,-. Daarnaast zijn er diverse aanmoedigingsprijzen en een publieksprijs. De winnaars krijgen onder meer workshops aangeboden.

Meer informatie

Artikelen, publicaties en praktijkvoorbeelden rondom ervaringsdeskundigheid vindt u op www.movisie.nl/ervaringsdeskundigheid.
Twitter hashtag: #deskundigdoorervaring. Facebook: www.facebook.com/participatieprijs