PERSBERICHT - Experiment Family Justice Centers bij huiselijk geweld in Tilburg en Venlo

persbericht - 6 februari 2013

Donderdag 7 februari vindt bij MOVISIE de kick-off plaats van een Europees project om in zes Europese steden te experimenteren met Family Justice Centers bij de aanpak van huiselijk geweld. In een Family Justice Center zit de gehele keten in de aanpak van huiselijk geweld - politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw. Slachtoffers kunnen daar naar binnen gaan, direct aangifte doen en hulp, opvang en politiebescherming krijgen.

Family Justice Centers (FJC) zijn ontwikkeld in San Diego. “Na de oprichting in 2002 is in San Diego het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van huiselijk geweld daar zeer sterk gedaald,” zegt Bert Groen, internationaal projectleider van het experiment van MOVISIE. “Deze goede ontwikkeling zie je ook in overige plaatsen in de VS waar FJC’s zijn opgericht.” In de Verenigde Staten zijn inmiddels 100 van dit soort centra. In Nederland wordt de aanpak van huiselijk geweld gecoördineerd vanuit de Steunpunten Huiselijk Geweld in de centrumgemeenten. “De ketensamenwerking rondom het slachtoffer is vaak wel geregeld, maar nog te vaak moeten slachtoffers van de ene naar de andere locatie voor het krijgen van hulp en ondersteuning. Dit is geen klantvriendelijke aanpak en zorgt er voor dat veel slachtoffers tussentijds afhaken of zich helemaal niet melden. Binnen een Family Justice Center, ook wel genoemd het ‘alles onder één dak’ principe, zijn alle voor slachtoffers belangrijke organisaties aanwezig en dat zorgt dan ook voor een zeer klantgerichte aanpak.” zegt Groen.

In Nederland werken de Mutsaersstichting uit Venlo en het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden Brabant (Tilburg) mee aan het project.

Donderdag a.s. is bij MOVISIE de kick-off van het Europese project. In zes Europese steden wordt een Family Justice Center opgezet. Na een assessment periode van drie maanden zal in Venlo, Tilburg  Antwerpen, Berlijn, Milaan en Warschau gestart worden met de vorming van de eerste Family Justice Centers. Het experiment is onderdeel van een door de EU gefinancierd DAPHNE-project, waarin wordt samengewerkt met België, Italië, Duitsland, Polen en met Engeland, waar al eerder in Croyden een FJC is opgezet. Oprichter Casey Gwinn van het FJC uit San Diego zal bij de kick-off aanwezig zijn en het project gedurende de looptijd adviseren.

Feiten en cijfers over huiselijk geweld

Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld. In bijna 75% van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%). Uit politierapporten bleek dat in 2008 63.841  incidenten van huiselijk geweld werden gemeld, waarbij in 23.671 gevallen aangifte werd gedaan. Jaarlijks wordt in Nederland ruim 3.000 keer een huisverbod opgelegd aan een pleger van huiselijk geweld. Bron: www.huiselijkgeweld.nl.