PERSBERICHT - Genomineerden Meer dan handen vrijwilligersprijzen

persbericht - 5 november 2013

Uit 423 inschrijvingen, zijn 24 vrijwilligersprojecten, burgerinitiatieven, gemeenten en bedrijven genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013. De jury, met Annemarie Jorritsma als voorzitter, maakt 7 december a.s. de prijswinnaars bekend. Staatssecretaris van Rijn van VWS en minister Plasterk van BZK reiken de prijzen uit. De winnaars ontvangen onder meer een geldprijs van € 5.000, beschikbaar gesteld door de VriendenLoterij.

De presentaties van de 24 genomineerde projecten staan op www.vrijwilligerswerk.nl. Er worden prijzen uitgereikt in vier categorieën: landelijke/regionale vrijwilligersorganisaties, lokale vrijwilligersprojecten/-burgerinitiatieven, bedrijven en gemeenten. In elke categorie zijn 6 genomineerden. 23 genomineerden zijn door  een selectiecommissie gekozen. De 24e genomineerde, Ricoh Nederland, plaatste zich door de meeste stemmen te verzamelen via www.vrijwilligerswerk.nl.

Naast specifieke criteria per categorie is er gelet op de meerwaarde voor de maatschappij, of de inzending  een voorbeeldfunctie heeft en overdraagbaar is. Daarnaast is er gekeken of het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan meer oplevert dan alleen iets doen voor anderen. Bijvoorbeeld  competentieontwikkeling van de vrijwilligers zelf of het vergroten van hun netwerk. De kandidaten konden extra punten verdienen als ze op een actieve en effectieve manier vrijwilligers werven en betrekken. Zie voor alle selectiecriteria www.vrijwilligerswerk.nl.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Het aantal inschrijvingen is dit jaar bijna verdubbeld in vergelijking met 2012 en geeft een prachtig inkijkje in de participatiesamenleving die Nederland is. Op 7 december 2013, internationale vrijwilligersdag, maken van Rijn en Plasterk de winnaars bekend in het Vorstelijk Complex in Utrecht. De presentatie van de feestelijke avond ligt in handen van televisie- en radiopresentatrice Sylvana Simons.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij.

De organisatie ligt in handen van MOVISIE. Voor meer informatie: www.vrijwilligerswerk.nl of Nienke van Helden 030 789 21 97 / 06 22 79 18 07. Volg ons op Twitter via @movisie #mdh13 of word lid van de LinkedIngroep Vrijwilligerswerk.
In de bijlage treft u het overzicht met genomineerden aan.

DownloadsTypeGrootte
Overzicht_genomineerden_Meer_dan_handen_vrijwilligersprijzen pdf205.69 KB