PERSBERICHT: Gereedschapskist ‘Praat met mij’ krijgt mensen met verstandelijke beperking aan de praat

persbericht - 30 september 2017

De verhalen van mensen met een verstandelijke beperking vormen een rijke kennisbron. Maar hoe voer je als beleidsmaker, wijkprofessional of buurtbewoner het gesprek met deze groep? Movisie, Stichting ABRI en Stichting Prisma lanceren de online gereedschapskist ‘Praat met mij’. De gereedschapskist helpt met het voeren van dit gesprek en bestaat uit vier methoden die elkaar kunnen versterken. Samen eten, kwartetten en vooral: heel goed luisteren.’

De gereedschapskist bestaat uit: een kwartetspel, het G-KRACHT panel, de Stamtafel en de persona-methodiek. Stichting ABRI is in Almere de ontwikkelaar van het kwartetspel en het G-KRACHT panel. Succesvolle manieren om met mensen met een verstandelijke beperking in gesprek te gaan over belangrijke thema’s in het dagelijks leven. Stichting Prisma organiseert met De Stamtafel door heel Amsterdam ontmoetingsplekken voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder het genot van eten en drinken komen zij in contact met elkaar én met professionals. En Movisie ontwikkelde de persona-methodiek. Een methode voor mensen met een verstandelijke beperking om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers en professionals zonder dat zij daarbij steeds hun eigen ervaringen hoeven te vertellen. Zo kunnen mensen met een verstandelijke beperking het beleid toetsen en beïnvloeden.

Voor iedereen direct inzetbaar

Met de gereedschapskist ‘Praat met mij’ krijgen mensen met een beperking zelf een stem. Bestaande tools waren tot nu toe vaak gericht op ouders of hulpverleners, terwijl de mensen waar het om gaat niets wordt gevraagd. Het doel van Movisie, ABRI en Prisma is om hen zelf aan het woord te laten. Ze zijn namelijk prima in staat dat te vertellen, maar je moet wel willen luisteren. De verschillende methoden zijn zo aangepast dat ze te kopiëren zijn naar andere locaties. Dit stelt mensen met een verstandelijke beperking in staat om deel te nemen, en hun eigen belangen te behartigen, zowel stedelijk als in hun eigen wijk en buurt.

Open de gereedschapskist

De gereedschapskist is te openen op www.movisie.nl/praatmetmij Een korte film laat zien hoe de gereedschapskist werkt. De afzonderlijke methoden zijn te downloaden mét een uitleg.

Pier de Boer prijs

De gereedschapskist ‘Praat met mij’ kwam tot stand dankzij de tweejaarlijkse Pier de Boer prijs in 2015, die de participatie van mensen met een verstandelijke beperking als thema had. Joost Hoffscholte is voorzitter van Stichting SPZ, die deze prijs uitschrijft. ‘De jury vond deze methoden van Movisie, Stichting ABRI en Stichting Prisma zo interessant, dat ze de bal teruglegde bij deze deelnemers. Zij wisten de vier afzonderlijke methodieken om te smeden tot een samenhangend geheel, en waren daarmee de gezamenlijke prijswinnaars.’