PERSBERICHT - Hoge Koninklijke onderscheiding voor Judith Schuyf, voorvechter LHBT-emancipatie

persbericht - 12 december 2014

Op 12 december ontving Judith Schuyf, pionier en voorvechter op het gebied van de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen (LHBT’s), een Koninklijke onderscheiding. Zij werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer vanwege haar onderzoek naar de leefsituatie en acceptatie van LHBT’s en (LHBT) oorlogsgetroffenen. Schuyf kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens de Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid. Tijdens deze conferentie nam zij tevens afscheid van haar werkzame leven met de presentatie van de nieuwe Roze Gemeentegids 2014-2015.

Gedurende haar werkzame leven is Judith Schuyf steeds een voorloper geweest in de homo-emancipatie. Al sinds de jaren tachtig doet zij onderzoek naar bijvoorbeeld homoseksuele ouderen en lesbische vrouwen. Eind jaren negentig deed ze als Hoofd Onderzoek voor ICODO onderzoek naar (LHBT) oorlogsgetroffenen, en streed zij voor de toekenning van compensatiegelden voor de slachtoffers.

Beleidsadvies

Vanaf 2002 heeft zij als senior beleidsmedewerker seksuele diversiteit en LHBT-beleid voor o.a. Movisie talloze projecten geleid voor de acceptatie en verbetering van de positie van LHBT’s. Speciale aandacht had zij daarbij voor roze ouderen, sport en transgenders. Ook adviseerde zij ministeries, burgemeesters en wethouders hierover. En op verzoek van de Nederlandse regering ondersteunde zij Europese organisaties op het gebied van LHBT-beleid. Zij speelde een grote rol in de totstandkoming van het programma Lokaal LHBT-beleid (2008-2014) waarin inmiddels 41 gemeenten worden gestimuleerd om LHBT-beleid vorm te geven.

Gelijke behandeling

Gekoppeld aan het thema LHBT’s, maar in een veel breder verband, spande Judith Schuyf zich in voor het thema Gelijke Behandeling. Zij was medeoprichter en actief lid van het Platform Artikel 19 dat zich internationaal en in Nederland inzet voor emancipatie en gelijke behandeling op diverse gronden, zoals leeftijd, etniciteit, gender en handicap. Zij vertegenwoordigde deze belangen namens het platform in de Tweede Kamer, op ministeries, bij internationale en Europese Gelijke Behandelingsconferenties en in de media. Ook droeg zij bij aan de verschillende schaduwrapportages op VN-mensenrechtenverdragen.

Wetenschappelijk onderzoek

Veel, heel veel wetenschappelijke publicaties heeft Judith Schuyf geschreven over knelpunten in de leefsituatie en acceptatie van LHBT’s. In 1994 promoveerde zij op een proefschrift over de geschiedenis van lesbische vrouwen in Nederland. Ze werkte mee aan studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau en deed onderzoek naar de gevolgen van oorlog en geweld, onder andere voor homoseksuelen. Haar lange publicatielijst toont aan dat zij niet alleen praktisch en toegepast werkt, maar juist ook op wetenschappelijk gebied haar sporen heeft verdiend.

Recht voor zijn raap

Wil Verschoor, manager Participatie Movisie: 'Daarnaast is Judith ook erudiet, gedreven en recht voor zijn raap, kritisch en met een tomeloze inzet voor haar werk, zowel betaald als vrijwillig. Een vasthoudende en markante persoonlijkheid die op inspirerende wijze gáát voor haar idealen. En vooral: een bijzondere collega die wij bijzonder zullen gaan missen.'

Meer informatie

Download of bestel de Roze Gemeentegids 2014-2015. Voor meer informatie: Communicatie, Paul van Yperen, 030 789 2235 / 06 473 457 51, p.vanyperen@movisie.nl.