PERSBERICHT - Inschrijving Movisie Scriptieprijs 2016 gestart

persbericht - 9 juni 2016
 1115 keer gelezen

De inschrijving van de Movisie Scriptieprijs 2016 is gestart! Movisie doet een oproep aan recent afgestudeerden die een scriptie hebben geschreven over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt. De winnaar ontvangt een geldprijs van € 1.000,- en krijgt ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor de debatsite www.socialevraagstukken.nl. Movisie publiceert de winnende scriptie op haar website.

De vraag wat wel en wat niet werkt bij het aanpakken van sociale vraagstukken krijgt steeds meer aandacht. Zeker nu het sociale domein door de decentralisaties flink is opgeschud en de rollen van en verhoudingen tussen burgers, bestuurders en professionals veranderen. Want één van de achterliggende gedachten is dat sociale vraagstukken hierdoor beter aangepakt kunnen worden. Maar hoe werkt dit dan in de praktijk? Projectleider Joke Meindersma: ‘Met de Scriptieprijs wil Movisie onderzoek naar sociale vraagstukken stimuleren én zichtbaar maken. De winnende scriptie van 2015 heeft zelfs tot Kamervragen geleid.’ Movisie reikt de Scriptieprijs dit jaar voor de vierde keer uit.

Winnaar 2015

De Movisie Scriptieprijs ging in 2015 naar Madelon Kloosterboer: ‘Een mooie erkenning voor een half jaar hard maar plezierig werken aan de afronding van mijn studie!’, aldus Madelon. ‘Alle aandacht die ik kreeg door het winnen van de prijs hebben mij nog meer doen beseffen dat ik een mooi en relevant onderzoek heb gedaan.’ De winnende scriptie van Madelon ging over de aannames waarop het huidige vluchtelingenbeleid is gebaseerd.

Eisen voor deelname

  • Deelnemer is afgestudeerd aan een Nederlandse hogeschool of universiteit
  • Het betreft een masterscriptie
  • Het eindcijfer is minimaal een 7,5
  • De scriptie is tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 ingeleverd en beoordeeld
  • Het onderwerp van de scriptie gaat over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt.  

Inschrijven

Inschrijven kan op www.movisie.nl/scriptieprijs. Het insturen van scripties kan tot 12 september 2016.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Daniëlle van Oostrum, Communicatie T 030-7892282 of E d.vanoostrum@movisie.nl.