PERSBERICHT - Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start

persbericht - 18 juni 2015

De inschrijving van de derde Movisie Scriptieprijs is vandaag van start gegaan. Net afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit kunnen hun scriptie insturen op www.movisie.nl/scriptieprijs. Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein, zoals zelfregie, zelfredzaamheid, de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij. Deelnemers maken kans op een geldprijs van  € 1.000,-

Het belang van de Scriptieprijs

Movisie wil als kennisinstituut voor sociale vraagstukken onderzoek stimuleren naar vraagstukken rond zelfregie, zelfredzaamheid en de participatie van burgers en de veranderende rol van sociale professional. Met de Scriptieprijs wil Movisie studenten uitdagen een bijdrage te leveren aan de vraag hoe sociale vraagstukken het beste kunnen worden aangepakt en wat de rol van sociale professionals hierbij is. 

Scriptieprijs 2015

De winnaar van de Scriptieprijs 2015 wint:

  • Een geldprijs van € 1.000,- .
  • Publicatie van de scriptie via de website van Movisie.
  • Ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor de debatsite www.socialevraagstukken.nl of het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Inschrijven

Studenten kunnen op www.movisie.nl/scriptieprijs hun scriptie insturen, door het inschrijfformulier in te vullen. Op deze website vindt u de voorwaarden bij deelname en een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen voor de prijs. Insturen van scripties kan tot 11 september 2015.

Winnaar Scriptieprijs 2014

Anne Elberse won in 2014 de Movisie Scriptieprijs met de titel: 10 jaar koffie om de hoek. Anne deed onderzoek naar de belemmerende en ondersteunende factoren voor deelname van bewoners met een psychiatrische achtergrond aan activiteiten in de wijk(centra).  

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Rachel van der Helm, Communicatie Movisie: 06 554 405 48, r.vanderhelm@movisie.nl

 

 

Kennisdossier