PERSBERICHT - InstrumentWijzer: keuzehulp voor de sociale sector

persbericht - 2 november 2016

Je verleent zorg, biedt hulp, verleent ondersteuning op maat. Hoe ontdek je voor je begint welke aanpak het meest effectief is? En achteraf: hoe vind je uit of je de goede dingen hebt gedaan? Kortom, hoe ontdek je wat effectief is? Sociaal Werk Nederland, Movisie, Atrivé en Jochum Deuten ontwikkelden InstrumentWijzer.nl. Deze website biedt een actueel overzicht van de instrumenten die organisaties, professionals en gemeenten in het sociale domein hierbij kunnen helpen.

De Mantelscan, storyteling of de Effectencalculator: er zijn veel instrumenten beschikbaar om de effectiviteit van je werk onder de loep te nemen. De InstrumentWijzer zet ze op een rij en wijst je de weg.

Hoe meet je de outcome op de goede manier?

Beleidsmakers en aanbieders willen weten wat de effecten van geleverde zorg en ondersteuning zijn. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om met 'outcome criteria' te werken. Gemeenten, aanbieders èn professionals zoeken manieren om het juiste te doen, én de maatschappelijke prestaties te meten. Daarbij gaat het vooral om het resultaat op de lange termijn, de ‘outcome’.

Marije van der Meij van Sociaal Werk Nederland: 'Onderzoek naar resultaten en klanttevredenheid en de rol van jezelf daarin – ook als professional - worden steeds belangrijker. De trend is ‘openheid en transparantie’. Door internet en social media is vergelijken, jezelf informeren en achteraf toetsen makkelijker en normaal geworden. Het houdt sociaal werkers, organisaties en andere professionals in het sociaal domein scherp.'

www.InstrumentWijzer.nl

De InstrumentWijzer.nl helpt daarbij en bevat een overzicht van gangbare meetinstrumenten op diverse thema’s. Aan de hand van diverse criteria vinden gebruikers het instrument dat hun het beste past. Met een bondige beschrijving van het instrument kunnen ze vervolgens zelf aan de slag. De site wordt steeds aangevuld met nieuwe instrumenten.

Hanneke Mateman van Movisie: 'Het gaat om generieke instrumenten, zoals een Effectencalculator en een Maatschappelijke kosten-batenanalyse, maar ook om hele specifieke instrumenten voor bijvoorbeeld mantelzorg. Denk verder aan thematisch gerichte instrumenten als de zelfredzaamheidsmatrix. Dat brede overzicht willen we bieden aan organisaties. Je kunt de zoekopdracht specificeren aan je eigen wensen als het gaat om budget, tijd en het soort onderzoek.'

InstrumentWijzer.nl is onderdeel van de Wat Werkt Studio, een openbaar digitaal leerplatform voor professionals in het sociale domein die te maken hebben met vragen over maatschappelijk rendement en effectiviteit.

Meer informatie

Voor meer informatie: Communicatie Movisie, Paul van Yperen, T 030 789 22 35, M 06 473 457 51, E p.vanyperen@movisie.nl, of Communicatie Sociaal Werk Nederland, Jennifer Elich, 06  150 607 36, E j.elich@sociaalwerk.nl.