PERSBERICHT - Jubilerende databank sociale interventies blijkt succes

persbericht - 16 juni 2015

De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar. In de databank staan inmiddels ruim 120 interventies of methoden onderverdeeld in 12 thema’s. Op 16 juni vindt de herlancering plaats van de geheel vernieuwde databank: www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies.

Sociaal werk is hard nodig en onderbouwing en effect van de methoden worden steeds belangrijker. In de databank Effectieve sociale interventies vinden sociale professionals, beleidsmakers en onderzoekers informatie over aanpakken en kunnen zij hun eigen kennis verrijken met die van anderen. Bovendien is gestart met het beoordelen van de interventies in de databank. De methoden kunnen worden voorgelegd voor de praktijkbeoordeling Goed Beschreven of aan de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid voor een beoordeling op de niveaus Goed Onderbouwd of Effectief. Zo ontstaat voortdurend beter zicht op wat werkt, of niet.

Succes

Hoewel critici aanvankelijk twijfelden of professionals open stonden voor effectieve sociale interventies, heeft de databank  inmiddels ruim 1000 unieke maandelijkse bezoekers. Ruim 10.000 keer werd in het afgelopen jaar een aanpak gedownload. Marijke Booijink, bij Movisie verantwoordelijk voor de databank: 'Ik ben er trots op dat we duidelijk een kennisfunctie zijn gaan vervullen voor sociale professionals, gemeenten en hogescholen. In de databank staan interventies die echt een verschil kunnen maken. Die bijvoorbeeld eenzaamheid structureel helpen verminderen en aansluiten bij wat op basis van internationale inzichten bekend is over wat echt werkt. Interventies die goede bedoelingen kunnen verzilveren door een serieuze aanpak van een ernstig probleem.'

Vernieuwde website

Naar aanleiding van het jubileum is de databank geheel vernieuwd. De gebruiker ziet nu in een oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief. Bovendien vindt men op de homepage eenvoudig de weg naar alle interventies op een bepaald thema en kan de gebruiker die vervolgens filteren op beoordelingsniveau. Daarnaast is er meer inhoudelijke en actuele informatie over werkzame elementen, zijn er verkenningen naar beschikbare en toepasbare methoden op actuele thema’s en relevante publicaties. Vanwege het jubileum worden in de loop van 2015 vijftien van de beoordeelde interventies in korte films in beeld gebracht. Deze films krijgen een plek in de vernieuwde databank.

Samenwerkingsverband

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), het Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Paul van Yperen, communicatie Movisie: 030 789 22 35 , p.vanyperen@movisie.nl. Ga naar www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies voor de databank. Lees ook de jubileum folder, met vijf redenen om de databank Effectieve sociale interventies te gebruiken.


 

Kennisdossier