PERSBERICHT - Kriens: Echte transformatie in sociaal domein laat nog op zich wachten

persbericht - 20 juni 2014

VNG directeur Jantine Kriens is bang dat gemeenten te druk zijn met de randvoorwaarden voor de cultuurverandering die nodig is voor succesvolle decentralisaties van werk, zorg en jeugd. ‘Het grote risico is dat gemeenten zo vastgezet worden door de overgangsvoorwaarden, dat ze de ruimte niet meer hebben om straks de echte vernieuwing neer te zetten.’ Dat zegt Kriens in een interview MOVISIES, het relatieblad van kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie, dat ingaat op de decentralisaties in het sociaal domein, dat vandaag al op internet verschijnt.

VNG directeur Jantine Kriens is bang dat gemeenten te druk zijn met de randvoorwaarden voor de cultuurverandering die nodig is voor succesvolle decentralisaties van werk, zorg en jeugd. ‘Het grote risico is dat gemeenten zo vastgezet worden door de overgangsvoorwaarden, dat ze de ruimte niet meer hebben om straks de echte vernieuwing neer te zetten.’ Dat zegt Kriens in een interview MOVISIES, het relatieblad van kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie, dat ingaat op de decentralisaties in het sociaal domein, dat vandaag al op internet verschijnt.

‘In de transitiefase tot 1 januari moeten heel veel technische zaken geregeld worden. Gemeenten zijn bezig de zorgcontinuïteit te regelen, modelverordeningen te maken, ze zijn in gesprek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars en gaan regionale samenwerkingen aan. Na al dit voorbereidend werk kan de echte transformatie van start gaan…We moeten prioriteiten stellen in de fasering. Zorgcontinuïteit is voor de gemeenten nu de eerste prioriteit. Tegelijkertijd is er ook een bezuiniging vanaf 1 januari. Zorgcontinuïteit plús bezuiniging plús transformatie verhoudt zich slecht tot elkaar. Daarom moet je je in de aanbestedingen van dit moment richten op continuïteit. In de periode daarna zal er steeds meer ruimte moeten komen om ervoor te zorgen dat die transformatie tot zijn recht komt.’

Het volledige interview is te lezen op de website van Movisie.

Verder in MOVISIES aandacht voor:

  • Zeven dilemma’s voor gemeenten: Met de decentralisaties op het gebied van zorg, werk en jeugd krijgen gemeenten en raadsleden meer verantwoordelijkheid. Dat betekent meer beleidsvrijheid, maar ook meer lastige keuzes.
  • Startmotor instrumenten voor Sociale Wijkteams: in het ondersteunen van een cliënt zijn drie krachten te herkennen: Eigen kracht, Burgerkracht en Beroepskracht. Al deze zaken komen aan bod in een nieuwe digitale tool, de Startmotor Sociale Wijkteams.
  • Nieuwe Wmo-werkplaats in Friesland: Nooit eerder heeft een project vanuit de NHL Hogeschool zo mooi met zoveel partijen de verbinding kunnen maken met onderwijs, onderzoek en het werkveld, stelt dr. Evelyn Finnema, sinds kort projectleider van de gloednieuwe Wmo-werkplaats in Friesland.
  • Zelfsturende gemeenten: Frans Soeterbroek pleit bij gemeenten voor een andere stijl van besturen. ‘Sturen met lichtheid’ is zijn invalshoek. En daarmee bedoelt hij niet ‘laat de boel de boel en er gebeurt vanzelf iets moois’. Sturen met lichtheid vraagt wel degelijk om sturing, maar dan op een andere manier.

MOVISIES is gratis downloadbaar via www.movisie.nl → relatiekrant. Abonnees krijgen het blad volgende week op de mat. Een abonnement is gratis. MOVISIES verschijnt 3 x per jaar.