PERSBERICHT - Lichte stijging meldingen ouderenmishandeling

persbericht - 12 juni 2013

In 2012 zijn 1027 meldingen gedaan van ouderenmishandeling bij de Steunpunten huiselijk geweld, een lichte stijging (3%) ten opzichte van 2011 (994). Dat meldt het  Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling in een vandaag verschenen factsheet van MOVISIE. De meeste meldingen zijn afkomstig van professionals. Op 13 juni wordt ook het DVD-pakket: ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ gepresenteerd dat ouderen, vrijwilligers en professionals helpt bij het (h)erkennen en aanpakken van ouderenmishandeling.

Het zijn voornamelijk professionals (50%) werkzaam bij het ouderenwerk, welzijnswerk, politie of een zorginstelling, die melden. Psychische mishandeling (53%) kwam het meest voor. Daarna lichamelijke mishandeling (42%), financiële uitbuiting (30%), schending van rechten (11%) en verwaarlozing (8%). Seksueel misbruik (3%) wordt het minst gemeld. Bij elkaar werden 1486 verschillende vormen van ouderenmishandeling geregistreerd, wat betekent dat het slachtoffer nogal eens te maken heeft met meerdere vormen van mishandeling. Ook nu weer blijkt dat vrouwen (70%)  veel vaker slachtoffer van ouderenmishandeling zijn dan mannen (30%). In de meeste situaties is de pleger een (klein-)kind (46%), (ex)partner (32%), of ander familielid (31%). Opvallend laag is het aantal als pleger geregistreerde vrijwilligers (0,2%). Slechts 1% betreft ouderenmishandeling door een beroepskracht.

Wet meldcode

Professionals zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht te werken volgens de Wet  meldcode huiselijk geweld, waarin ook ouderenmishandeling is opgenomen. De wet voorziet in een stappenplan dat elke professional moet aflopen als hij of zij signalen krijgt van huiselijk geweld of kindermishandeling. Verwacht wordt dat meer professionals oog krijgen voor deze problematiek en weten hoe te handelen. De Steunpunten huiselijk geweld bieden hierbij ondersteuning en advies.

DVD-pakket ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’

Donderdag verschijnt de nieuwe dvd ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’. Dit pakket helpt ouderen, vrijwilligers en professionals die met ouderen werken om ouderenmishandeling te herkennen en naar oplossingen te zoeken. Het pakket bestaat uit vijf films en is te gebruiken bij voorlichting en trainingen. De films gaan over uit  ontspoorde mantelzorg, financiële uitbuiting, verwaarlozing, mishandeling in zorginstellingen en seksueel misbruik. De dvd is voorzien van een uitgebreide gebruikshandleiding. Het dvd-pakket  is een resultaat van het ‘Actieplan Ouderenmishandeling van het Ministerie van VWS en een product van MOVISIE. ‘Je ziet het pas als je het gelooft’ is te bestellen via www.movisie.nl/dvdouderenmishandeling en kost € 9,95.

13 juni Landelijke conferentie Ouderenmishandeling

Ter gelegenheid van World Elderly Abuse Awareness Day (15 juni) vindt op 13 juni een conferentie over ouderenmishandeling plaats in Den Haag. Staatssecretaris van Rijn zal tijdens de conferentie het dvd-pakket aanbieden aan gemeenten en steunpunten, en de publiekscampagne ouderenmishandeling opstarten. Op of rond 13 juni zijn er allerlei activiteiten over ouderenmishandeling in talrijke gemeenten.

Meer informatie

Voor meer informatie: Jandirk Veenstra,  j.veenstra@movisie.nl, telefoon 030 789 2206 of  06 107 208 40, www.movisie.nl/ouderenmishandeling.

DownloadsTypeGrootte
Factsheet-Cijfers-meldingen-Ouderenmishandeling-2012 pdf569.63 KB