PERSBERICHT - ‘Lijfsgebonden zorg blijft taak professionals’

persbericht - 25 oktober 2013

Dat zegt Staatssecretaris Martin van Rijn in een interview met MOVISIES. 'Ik heb mij geërgerd aan het beeld dat de buurman uw billen zou komen wassen.  Mantelzorgers en vrijwilligers zullen nooit opdraaien voor lijfsgebonden zorg.' Van Rijn maakte verder bekend dat hij 50 miljoen vrijmaakt voor de verbinding tussen het sociaal en het medisch domein.

In het relatieblad van kennisinstituut MOVISIE gaat de staatssecretaris verder in op de vormgeving van de decentralisaties in het sociale domein. ‘Een grote en spannende operatie… Mijn insteek is dat maatwerk, dat tenslotte iedereen het beste past, het beste geboden kan worden door gemeenten, die staan het dichtst bij de burger.’

In relatieblad MOVISIES verder aandacht voor:

 • Sociale wijkteams en de toegang tot voorzieningen
  In 2015 is 55% van het inkoopbudget van gemeenten voor de zachte sector. In MOVISIES  vijf dilemma’s over de toegang: sociale wijkteams of Wmo loket?
 • Job Cohen over de nieuwe Denktank Transformatie Jeugdstelsel
  ‘Er komen enorme veranderingen op de jeugdzorg en de gemeenten af. Hoe zien die ‘eindbeelden’ op het gebied van jeugdzorg er uit.’
 • Cliënten- en burgerparticipatie in 2020
  MOVISIE schreef samen met de Koepel Wmo-raden ‘Modellen voor lokale participtatie, een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie.’
 • Inkoopmodellen voor gemeenten
  Hoe kun je vernieuwing organiseren met minder geld? Niet meer sturen op producten maar op prestaties en resultaten voor de cliënt?
 • De nieuwe Wmo en huiselijk geweld
  Saskia Daru: ‘In de nieuwe Wmo wordt huiselijk geweld gezien als een belemmering om te participeren. Dat betekent dat elke gemeente zich verantwoordelijk moet voelen voor preventie, goede hulpverlening en opvang van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.’
 • De meldcode en ontspoorde mantelzorg
  Wat kun je doen als een mantelzorger de grens van goede zorg overschrijd? MOVISIE maakte een stappenplan op basis van de meldcode.

Het nieuwste nummer van MOVISIES wordt gratis toegezonden aan gemeenten en professionals en beleidsmakers in zorg & welzijn. MOVISIES is gratis te downloaden via www.movisie.nl/movisies