PERSBERICHT - Mandy Mienes genomineerd voor de Gouden Venus van Milo-prijs

persbericht - 13 mei 2016

Als ambassadeur van Movisie heeft Mandy Mienes zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Na jaren van uitstel heeft Nederland dit verdrag vorige maand eindelijk ondertekend. Een historisch moment.

Voor haar inzet is zij samen met andere inspirerende personen, genomineerd voor de Gouden Venus van Milo-prijs van het Dela Goededoelenfonds. Op 27 mei wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Supportbeurs in Utrecht.

Mandy MienesMandy Mienes: 'De ratificatie van het VN-verdrag betekent dat producten, bijvoorbeeld een laptop of telefoon, zo ontwikkeld moeten zijn dat ze bruikbaar zijn voor iedereen. Dat informatie in verschillende leesvormen beschikbaar is. En dat winkels, scholen, sporthallen en websites toegankelijk en bruikbaar voor iedereen zijn. Dus ook voor de 2 miljoen mensen die, net als ik, met een beperking leven. Vanaf 1 januari 2017 gaat er een wereld voor ons open. Stap voor stap kunnen wij dan meer plekken bezoeken. En dat maakt mij blij.'

Hier ligt nu een taak voor gemeenten om dit uit te gaan werken. Het VN-verdrag geeft aan dat er overleg moet plaats vinden met ervaringsdeskundigen. Mandy: 'Als ambassadeur van Movisie én ervaringsdeskundige wil ik gemeenten graag helpen bij het maken van plannen en het vormgeven van de beleidswijzigingen. We kunnen wat mij betreft meteen aan de slag!' De prijs wil ze gaan inzetten om ondersteunend materiaal te ontwikkelen.

Stem op Mandy!

Tot en met 21 mei kunnen mensen stemmen op 100 genomineerden die anderen inspireren. Gun je Mandy de prijs, geef je stem dan aan haar!