PERSBERICHT - Meer kracht, meer macht. Waarom empowerment juist nu nodig is

persbericht - 18 mei 2016

Steeds meer experts vinden dat empowerment nodig is om antwoord te kunnen geven op de ondersteuningsvragen van de toekomst. Principes als ‘eigen kracht en ‘zelfredzaamheid’ lijken te eenzijdig en kunnen zelfs negatieve gevolgen hebben. Om de transities te doen slagen, is het hoog tijd dat het eigen kracht vertoog plaats maakt voor een breder perspectief. Maar wat werkt nu eigenlijk empowerend? Welke acties, activiteiten en methoden kunnen empowermentprocessen van kwetsbare mensen verder brengen, ondersteunen of faciliteren?

Op de conferentie ‘Meer kracht en meer macht’ spreken specialisten over empowerment als verbindend kader. In verschillende workshops gaat men aan de slag met empowerende praktijken. De organisatie van de conferentie is een samenwerking tussen Movisie, Trimbos-instituut, Universiteit voor Humanistiek en Tranzo/Tilburg University.

Programma 14 juni 2016

9:30  Inloop en ontvangst
10:00  ‘Empowerment, in het hart van de participatiesamenleving’ - Inleiding door Peter Rensen (Movisie)
10:15 'Empowerment als verbindend kader’ - Lezing door Jenny Boumans, onderzoeker van het Trimbos-instituut en auteur van 'Naar het hart van Empowerment'.
10:40 ‘Wat is empowerend onderzoek?’ - Lezing door Tine van Regenmortel, hoogleraar sociaal werk
11:00   Pauze
11:20 ‘Empowerment als onmisbaar element in hulp aan kwetsbare ouderen’ - Lezing Anja Machielse, hoogleraar empowerment van kwetsbare ouderen.
11:45 Lunch

13:00

Workshopronde 1 met de keuze uit workshops over het Enrik Recovery College als broedplaats voor empowerment, over kansen en problemen rondom het bevorderen van empowerment en Kwartiermaken, over collectief empowerment binnen zelfbeheer en over participatie in onderzoek als middel voor empowerment.
14:30 Pauze
14:45   Workshopronde 2 met keuze uit workshops over empowerend onderzoek van binnenuit, over empowerment van vluchtelingen, over de bind-kracht techniek en het verhaal van een ervaringsdeskundige en het empoweren van mensen met een beperking.
16:15 Afsluiting en reflectie Arjo Klamer, wethouder Hilversum en hoogleraar economie. Auteur van wetenschappelijke publicaties en columns in diverse dagbladen.
16:45 Borrel

Deelname en kosten

Deelnemen kan op twee manieren: alleen de ochtendbijeenkomst van 09.30 tot 11.45 uur met sprekers, maar zonder workshops. Kosten: €75. Voor ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in organisaties geldt een ander tarief, zij mogen deelnemen aan het ochtenprogramma voor €25. Of de gehele bijeenkomst van 09.30 tot 17.00 uur met in de middag de workshops. Kosten: €125. Alle deelnemers ontvangen de publicatie ‘Naar het hart van empowerment’. De conferentie vindt plaats in Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Meld u aan.