PERSBERICHT - Moderne armoede, nieuwe remedies

persbericht - 19 juni 2013

‘De harde kern van armen wordt niet bereikt’, zegt armoede-deskundige Godfried Engbersen in het nieuwe nummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Er ontstaan nieuwe groepen armen: de working poor en een verarmde middenklasse. In een 35 pagina’s dik dossier onderzoeken vooraanstaande auteurs hoe de nieuwe armoede eruit ziet en welke instrumenten overheden hebben om in te grijpen.

‘De harde kern van armen wordt niet bereikt’, zegt armoede-deskundige Godfried Engbersen in het nieuwe nummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Er ontstaan nieuwe groepen armen: de working poor en een verarmde middenklasse. In een 35 pagina’s dik dossier onderzoeken vooraanstaande auteurs hoe de nieuwe armoede eruit ziet en welke instrumenten overheden hebben om in te grijpen.

De armoede groeit schrikbarend snel in Nederland. Dit jaar passeren we een nieuwe grens: dan zal meer dan 10 procent van de Nederlanders het met een inkomen moeten doen dat onder de zogenoemde lage inkomensgrens ligt. 11 procent van de kinderen loopt momenteel kans op te groeien in armoede. Bij de snel groeiende voedselbanken verschijnen nieuwe cliëntgroepen: hoogopgeleiden en (mantel)pakken. Tegelijk ontstaat er een voor Nederland nieuwe groep: de working-poor, deze groep werkt wel maar verdient of heeft te weinig werk om goed te kunnen leven.

Onbeholpen beleid

Volgens Engbersen (Erasmus Universiteit) is het huidige beleid is te anoniem en te bureaucratisch: ’De uitvoeringsinstellingen hebben geen gezicht voor hun cliënten. Tegelijkertijd missen ze zelf het zicht op de leefwereld van mensen, waardoor ze hen niet adequaat kunnen helpen. En het huidige “achter de voordeur”-beleid is vaak te agressief en te onbeholpen.’ Engbersen waarschuwt voor een overbelast lokaal bestuur en zoekt het antwoord in een ‘slimme verzorgingsstaat’: ‘Professionals die dichter op de huid van de samenleving zitten, proberen de kwetsbaarste groepen te bereiken, schulden te saneren, te zorgen dat ze aan een baantje komen.’

Ook andere vooraanstaande armoededeskundigen gaan in dit zomernummer op zoek naar remedies tegen armoede, waaronder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer, armoedeonderzoeker Will Tinnemans, en de lectoren Lia van Doorn (Universiteit Utrecht)  en Roeland van Geuns (HvA).

Falend wijkenbeleid en Eigen Kracht

Verder in het zomernummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: een interview met de Amerikaanse goeroe van de zelforganisatie Jim Dears, een portret van ombudsman Alex Brenninkmeijer (niet bij iedereen geliefd), kritische reacties op het onlangs verschenen ‘Schoon, heel en werkzaam van Vasco Lub over falend wijkenbeleid, en een twistgesprek: Werken eigen krachtconferenties nu wel of niet?

Bestel het zomernummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken of neem een abonnement.

Neem voor meer informatie contact op met Jandirk Veenstra.