PERSBERICHT - Movisie Scriptieprijs voor onderzoek naar verbetering schuldsanering

persbericht - 24 november 2016

Mariëlle van der Land is de winnaar van de Movisie Scriptieprijs 2016. Haar onderzoek naar nazorg bij schuldsanering levert sterke en toepasbare aanbevelingen op, die voor veel organisaties relevant zijn. Mariëlle van der Land wint 1000 euro en ondersteuning bij het schrijven van een artikel op Sociale Vraagstukken.

‘Een zeer goed geschreven scriptie over een urgent thema, met waardevolle inzichten voor schuldhulpverleners én sociaal werkers’, aldus de jury over het onderzoek van Mariëlle. Zij is dan ook unaniem tot winnaar gekozen. Ze sluit met haar scriptie de Master Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam af. Het onderzoek van Jessy Berkvens naar collectieve ondersteuning gericht op herstel komt op een welverdiende tweede plaats.

Movisie Scriptieprijs

Met de Movisie Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van methoden in het sociaal werk ondersteunen. De prijs moet onderzoek stimuleren naar zelfregie, zelfredzaamheid, de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij. Movisie ontving dit jaar 30 inzendingen voor de Scriptieprijs. Een jury beoordeelde deze scripties op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de leesbaarheid.

Winnaar en genomineerden

Winnaar Movisie Scriptieprijs 2016: Mariëlle van der Land, Hogeschool van Amsterdam, Master Social Work. Scriptie: Een schuldsanering, wat nu? Op zoek naar een werkwijze binnen het nazorgtraject vanuit het perspectief van de burger en professional.

Overige genomineerden:

  • Onderzoeksrapport collectieve ondersteuning. Een onderzoek over de werkzame elementen van collectieve ondersteuning gericht op herstel – Jessy Berkvens, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Master Social Work
  • Ouderen zijn net mensen. Een kwalitatief onderzoek naar een integrale invulling van het sociaal werk gericht op het ondersteunen en faciliteren van empowermentprocessen in de (lokale) leefwereld van de thuiswonende oudere na de inwerkingtreding van de WMO 2015 – René Doodeman, Hogeschool van Amsterdam, Master Social Work
  • Zorgen om de mantelzorger. Een onderzoek naar de determinanten van overbelasting bij mantelzorger – Simone Geldtmeijer, Universiteit Utrecht, Sociologie: Actuele sociale vraagstukken

Benieuwd naar de uitgebreidere reactie van de jury? Die leest u in dit nieuwsbericht.

De jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestaat uit:

  • Yvonne van Mierlo, Raad van Bestuur Movisie
  • Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg & Ondersteuning Hogeschool Utrecht
  • Margo Trappenburg, hoofddocent Bestuurs- en organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
  • Annelies Bakelaar, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Meer informatie

Paul van Yperen, Communicatie Movisie, p.vanyperen@movisie.nl, 030-7892235.